Organogram Saxenburgh

 

Overzicht Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Functie

portefeuille

Pieper, H.Th.M.

Voorzitter

Lid remuneratiecommissie

Boggelen, H. Van

Vice-voorzitter

Lid auditcommissie

Voorzitter remuneratiecommissie

Kaasjager, H.A.H.

 

Lid

Lid commissie toezicht kwaliteit van zorg

Vacature

lid

Voorzitter auditcommissie Financien

Makkinga, mw. A.

Lid op voordracht cliëntenraden

Voorzitter commissie toezicht kwaliteit van zorg

Vacature Toezichthouder >>