Cliëntenraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen dienen zorginstellingen voor elke instelling een cliëntenraad in het leven te roepen. Een cliëntenraad is een onafhankelijk, zelfstandig en adviserend orgaan met een aantal wettelijk geregelde taken. Als u zorg nodig hebt, is het natuurlijk belangrijk dat deze van goede kwaliteit is en dat alles voor u als cliënt zo goed mogelijk geregeld is.

Een cliëntenraad is een onafhankelijk, zelfstandig en adviserend orgaan met een aantal wettelijk geregelde taken. Als u zorg nodig hebt, is het natuurlijk belangrijk dat deze van goede kwaliteit is en dat alles voor u als cliënt zo goed mogelijk geregeld is. Eén van de zaken, die hiervoor in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geregeld zijn, is dat cliënten via cliëntenraden mogen meepraten met het management van zorginstellingen over onderwerpen die hen aangaan. De cliëntenraden van de Stichting Saxenburgh Groep:

Divisie Ouderenzorg
De ouderenzorg van de Saxenburgh Groep bestaat uit meerdere zorgcentra voor ouderen. Deze zijn onderverdeeld in 3 zorggebieden: Coevorden, Hardenberg en Ommen.
In ieder zorggebied is een lokale cliëntenraad actief:

  • Lokale cliëntenraad ouderenzorg Gramsbergen/Coevorden (LCOC)
    Dit betreft de locaties ’t Welgelegen, Aleida Kramer, de dagbestedingen, de aanleunwoningen en de thuiszorg.
  • Lokale cliëntenraad ouderenzorg Hardenberg (LCOH)
    Dit betreft de locaties Clara Feyoena Heem, Oostloorn, Schoutenhof II, De Meander, De Overlaat, De Bekke, de dagbestedingen, de aanleunwoningen en de thuiszorg.
  • Lokale cliëntenraad ouderenzorg Ommen (LCOO)
    Dit betreft de locaties Oldenhaghen, Nijenhaghen, De Stekkenkamp, ’t Vlierhuis, de dagbesteding, de aanleunwoningen en de thuiszorg.

U kunt de cliëntenraad bereiken via de secretaresse Betsy Slotman-Kuiperij, telefoonnummer 0523 – 27 60 00 of e-mail: b.slotman@sxb.nl.

Divisie Ziekenhuiszorg

  • Cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

U kunt contact opnemen via cr.rzz@sxb.nl

Het verschil tussen de lokale cliëntenraden en de Cliëntenraad Ouderenzorg:

In de lokale cliëntenraden wordt de dagelijkse gang van zaken besproken. De gesprekspartners van de lokale cliëntenraden zijn de wijkmanagers van de Stichting Saxenburgh Groep. In de cliëntenraad ouderenzorg worden beleidszaken besproken die alle zorgcentra van de Stichting Saxenburgh Groep betreffen. De gesprekspartner van de cliëntenraad ouderenzorg is de Raad van Bestuur van de Stichting Saxenburgh Groep. In de cliëntenraad ouderenzorg hebben maximaal 2 afgevaardigden van iedere lokale cliëntenraad zitting, alsmede maximaal 2 externe personen.