Cliëntenraad/Patiëntenraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen dienen zorginstellingen voor elke instelling een cliëntenraad in het leven te roepen. Een cliëntenraad is een onafhankelijk, zelfstandig en adviserend orgaan met een aantal wettelijk geregelde taken. Als u zorg nodig hebt, is het natuurlijk belangrijk dat deze van goede kwaliteit is en dat alles voor u als cliënt zo goed mogelijk geregeld is.

Een cliëntenraad is een onafhankelijk, zelfstandig en adviserend orgaan met een aantal wettelijk geregelde taken. Als u zorg nodig hebt, is het natuurlijk belangrijk dat deze van goede kwaliteit is en dat alles voor u als cliënt zo goed mogelijk geregeld is. Eén van de zaken, die hiervoor in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geregeld zijn, is dat cliënten via cliëntenraden mogen meepraten met het management van zorginstellingen over onderwerpen die hen aangaan.

Regelmatig zijn er vacatures binnen de cliënten/patiëntenraden van Saxenburgh. Bent u geïnteresseerd? Volg ons dan via het facebookaccount van Saxenburgh. U kunt ook direct contact opnemen via patientenraadsmc@sxb.nl 

De cliëntenraden van Saxenburgh:

Divisie Ouderenzorg

De ouderenzorg van Saxenburgh bestaat uit meerdere zorgcentra voor ouderen. Deze zijn onderverdeeld in 3 zorggebieden: Coevorden, Hardenberg en Ommen

In ieder zorggebied is een lokale cliëntenraad actief:

 • Lokale cliëntenraad ouderenzorg Gramsbergen/Coevorden (LCOC)
  Dit betreft de locaties ’t Welgelegen, Aleida Kramer, de dagbestedingen, de aanleunwoningen en de thuiszorg.
 • Lokale cliëntenraad ouderenzorg Hardenberg (LCOH)
  Dit betreft de locaties Clara Feyoena Heem, Oostloorn, Schoutenhof II, De Meander, De Overlaat, De Bekke, de dagbestedingen, de aanleunwoningen en de thuiszorg.
 • Lokale cliëntenraad ouderenzorg Ommen (LCOO)
  Dit betreft de locaties Oldenhaghen, Nijenhaghen, De Stekkenkamp, ’t Vlierhuis, de dagbesteding, de aanleunwoningen en de thuiszorg.

U kunt de cliëntenraad bereiken via Ambtelijk Secretaris Cliëntenraden & Patiëntenraad Robert van Dissel, telefoonnummer 06 40141344 of e-mail: clientenraadOZ@sxb.nl.

Het verschil tussen de lokale cliëntenraden en de Cliëntenraad Ouderenzorg:

In de lokale cliëntenraden wordt de dagelijkse gang van zaken besproken. De gesprekspartners van de lokale cliëntenraden zijn de wijkmanagers van de Stichting Saxenburgh Groep. In de cliëntenraad ouderenzorg worden beleidszaken besproken die alle zorgcentra van de Stichting Saxenburgh Groep betreffen. De gesprekspartner van de cliëntenraad ouderenzorg is de Raad van Bestuur van de Stichting Saxenburgh Groep. In de cliëntenraad ouderenzorg hebben maximaal 2 afgevaardigden van iedere lokale cliëntenraad zitting, alsmede maximaal 2 externe personen.

Divisie Ziekenhuiszorg

 • Patiëntenraad Saxenburgh Medisch Centrum

In het Saxenburgh Medisch Centrum is een patiëntenraad actief. Momenteel bestaat de raad tijdelijk uit 5 leden. De leden zijn benoemd door de Raad van Bestuur en zij brengen vanuit hun eigen achtergrond kennis in. De leden zijn woonachtig in de regio. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten/cliënten van het ziekenhuis, maar ook van de verschillende poliklieken en de revalidatiezorg. Om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van wat er speelt, is er regelmatig contact met bezoekers en medewerkersvan het ziekenhuis. Daarnaast wordt de raad actief betrokken en geïnformeerd door de organisatie. De raad handelt geen individuele klachten, hiervoor kan contact opgenomen worden met de klachtenfunctionaris

De patiëntenraad overlegt periodiek met de Raad van Bestuur en geeft zij gevraagd en ongevraagd advies over diverse zaken die van belang zijn voor de patiënt. U hebt als patiënt, via de patiëntenraad, dus een stem in de beleids-voering rondom de medische, verpleegkundige en facilitaire zorg!

Aandachtsgebieden

 • kwaliteit en veiligheid
 • patiëntwaardering
 • voeding
 • hygiëne
 • communicatie
 • bereikbaarheid en toegankelijkheid
 • zorginkoop en begroting
 • klachtenbehandeling

Heeft u een vraag, een advies of opmerking waardoor de zorg in ons ziekenhuis kan verbeteren, neem dan contact op met ons via cr.rzz@sxb.nl

Bekijk meer informatie in de folder: Cliëntenraad Saxenburgh Medisch Centrum