Samenwerkingsrelaties Saxenburgh

Saxenburgh heeft als zorgaanbieder een regionale functie. Saxenburgh zoekt waar mogelijk samenwerking met andere ziekenhuizen, kennispartners en andere zorgorganisaties om te komen tot optimale zorg. Altijd vanuit het uitgangspunt: dichtbij wat kan, verder weg wat moet. De aanleiding voor het aangaan van een samenwerkingsrelatie is het willen bieden van goede, optimale en snelle zorg, waarbij de behoefte van patiënt en cliënt centraal staat.

Er bestaan samenwerkingsrelaties met de volgende partners:

Topklinische of academische zorg

Isala Zwolle 
UMCG
UMCN 
Medisch Spectrum Twente (MST) 
Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)
VUMC

Spoedzorg
GHOR Veiligheidsregio
RAV Drenthe en IJsselland
Netwerk Acute Zorg Zwolle 
ROAZ Zwolle 
Netwerk Acute Zorg Midden/OostNederland
DiaBij
Code Rood

Kennispartners
IKNL 
Care for Cancer 
Radiotherapiegroep Deventer 
Pento AC Zwolle
SEIN Zwolle 
Convatec 
Mediq Combicare
Revalidatiecentrum Roessingh
Vilans
Parkinsonnet
Medrie

Ouderenzorg en thuiszorg
Medizorg 
Vegro
Zorg op Stee 
Treant Zorggroep
Zorggroep SBOH 
Baalderborgh Groep
Icare 
Hospice Groep VechtZathe

Overig
Wenckebach opleidingscentrum
Regio Apotheek Vechtdal
Stichting Algemene Ziekenhuizen
Medifast

Hebt u een vraag naar aanleiding van een samenwerkingsrelatie? Deze kunt u stellen via info@sxb.nl.