Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) verzamelt informatie over wat goede zorg is en waar deze geleverd wordt. Deze informatie is terug te vinden op de website KiesBeter.nl. Deze website maakt gebruik van informatie van onder andere IGZ, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

www.kiesbeter.nl

Het Kwaliteitsinstituut is een onderdeel van Zorginstituut Nederland. Deze afdeling houdt zich bezig met het stimuleren van de steeds verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Daarnaast zorgt het Kwaliteitsinstituut ervoor dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare en begrijpelijke informatie over de kwaliteit van geleverde zorg.

Het Kwaliteitsinstituut bundelt de kennis en ervaring van zes organisaties die zich al langer bezighielden met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg: het College voor Zorgverzekeringen, Zichtbare Zorg, KiesBeter, Regieraad Kwaliteit van Zorg, Centrum Klantervaring Zorg en Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Zie: www.cvz.nl/kwaliteit en kies > opvragen gegevens kwaliteit:
http://www.cvz.nl/kwaliteit/opvragen+gegevens+kwaliteit