Keurmerken

De keurmerken bewijzen én waarborgen de kwaliteit van de geleverde zorg. Een organisatie met een kwaliteitskeurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Het keurmerk of de accreditatie is een middel om onze zorg te verbeteren, veiliger te maken en te borgen. De samenhang tussen de verschillende processen wordt helder. En de taken en verantwoordelijkheden van alle medewerkers komen duidelijk naar voren. Dit maakt de kans op vergissingen kleiner, en de zorg voor de patiënt veiliger en beter. Een accreditatie is dus een middel voor interne kwaliteitsverbetering. Daarnaast laat het ‘keurmerk’ zien dat we werken aan ons kwaliteitsniveau en dat het vertrouwen in onze organisatie gerechtvaardigd is.

NIAZ- Keurmerk

Het NIAZ levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen met behulp van het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum. Om te toetsen of wij aan deze strenge kwaliteitsnormen voldoen, werken we met een kwaliteitssysteem van NIAZ. Wij streven naar een optimale kwaliteit binnen onze gehele organisatie. Dus ook voor de werkprocessen in bijvoorbeeld de keuken, de schoonmaakdienst en de administratie. Het afgelopen jaar is deze kwaliteit getoetst. Saxenburgh heeft het keurmerk behaald. Op 8 mei 2017 werd hiervoor het certificaat uitgereikt.