Cliëntervaringen

Binnen de Saxenburgh Groep verwelkomen wij jaarlijks vele cliënten. Het is ons doel om u de beste zorg te leveren. Daarom vinden wij het erg belangrijk te weten hoe u de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening ervaart. Om zicht te krijgen op uw mening, houden wij binnen de Saxenburgh Groep patiënt- en cliënttevredenheidsonderzoeken. Dit gebeurt in verschillende vormen, zoals vragenlijsten, spiegelgesprekken en ontslaggesprekken.

Niet alleen op basis van wettelijke en landelijke ontwikkelingen, maar vooral door te weten wat u als (ex)cliënt belangrijk vindt, kunnen wij onze zorg steeds verbeteren. Daarom stellen wij uw mening bijzonder op prijs. De Saxenburgh Groep is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat uw privacy bij het uitvoeren van de patiënt- en cliënttevredenheidsonderzoeken uiteraard gewaarborgd is.

De Saxenburgh Groep doet er alles aan om uw bezoek dan wel verblijf in de Saxenburgh Groep zo prettig mogelijk en bovenal veilig te laten verlopen. U kunt ons helpen door uw eigen veiligheid (of die van uw verwante) in de Saxenburgh Groep te bewaken. We geven u hiervoor een zestal praktische tips:

  • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand.
  • Als u geopereerd moet worden, bespreekt u dan vooraf het verloop van de operatie.
  • Schrijf op welke medicijnen u gebruikt.
  • Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan u verwacht.
  • Volg de instructie en adviezen goed op