Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking verdienen onze hoogste prioriteit. Samen met onze medewerkers streven wij dagelijks naar een optimale behandeling en verzorging van onze cliënten. Omdat wij vinden dat het altijd beter kan, worden onze medewerkers regelmatig bijgeschoold. Om deze topkwaliteit voortdurend vast te kunnen houden, hanteren wij een belangrijke kwaliteitssysteem, te weten het NIAZ. Dit model is sectorspecifiek, waarbij het ook nog eens organisatiebreed van toepassing is.

Omdat we zeker willen weten dat wij daadwerkelijk voldoen aan de landelijke- èn de door onszelf opgelegde kwaliteitsnormen, laten wij onze kwaliteitssystemen regelmatig toetsen door een onafhankelijke organisatie. Sinds januari 2009 zijn we de trotse bezitters van de NIAZ-accreditatie en kunnen dus met recht zeggen: Zorg dichterbij Beter.


  

Drie Smiley's
Smileys worden toegekend op grond van de resultaten van een tweejaarlijks onderzoek dat de landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis verricht naar de faciliteiten voor kinderen en ouders in ziekenhuizen. Wij voldoen aan alle basiscriteria die aan de zorg worden gesteld.
 
Deze criteria houden onder andere in dat naast het aanwezig zijn van de ouders bij de inleiding van de narcose, het ontwaken uit de narcose en het bij hun kind aanwezig zijn op de afdeling, kinderen verpleegd worden door een kinderverpleegkundige op een kinderafdeling en niet op een afdeling voor volwassenen. Voor meer info www.kindenziekenhuis.nl
 
Certificaat Baby Friendly Hospital en Zorg voor Borstvoeding
De Wereldgezondheidsorganistie ( WHO) en Unicef hebben ons het certificaat Baby Friendly Hospital toegekend. Dit betekent dat wij voldoen aan de internationale criteria die zijn geformuleerd in het kader van het WHO/Unicef Baby Friendly Hospital Initiative. Hierbij worden hoge eisen gesteld aan ons beleid, de opleiding van onze medewerkers en de kwaliteit van de zorgverlening en faciliteiten ten aanzien van borstvoeding.