Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking verdienen onze hoogste prioriteit. Samen met onze medewerkers streven wij dagelijks naar een optimale behandeling en verzorging van onze cliënten. Omdat wij vinden dat het altijd beter kan, worden onze medewerkers regelmatig bijgeschoold. Om deze topkwaliteit voortdurend vast te kunnen houden, hanteren wij een belangrijke kwaliteitssysteem, te weten het NIAZ. Dit model is sectorspecifiek, waarbij het ook nog eens organisatiebreed van toepassing is.

Omdat we zeker willen weten dat wij daadwerkelijk voldoen aan de landelijke- èn de door onszelf opgelegde kwaliteitsnormen, laten wij onze kwaliteitssystemen regelmatig toetsen door een onafhankelijke organisatie. Sinds januari 2009 zijn we de trotse bezitters van de NIAZ-accreditatie en kunnen dus met recht zeggen: Zorg dichterbij Beter.


  

 

Het keurmerk of de accreditatie is een middel om onze zorg te verbeteren, veiliger te maken en te borgen. De samenhang tussen de verschillende processen wordt helder. En de taken en verantwoordelijkheden van alle medewerkers komen duidelijk naar voren. Dit maakt de kans op vergissingen kleiner, en de zorg voor de patiënt veiliger en beter. Een accreditatie is dus een middel voor interne kwaliteitsverbetering. Daarnaast laat het ‘keurmerk’ zien dat we werken aan ons kwaliteitsniveau en dat het vertrouwen in onze organisatie gerechtvaardigd is.

NIAZ- Keurmerk

Het NIAZ levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen met behulp van het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum. Wij streven naar een optimale kwaliteit binnen onze gehele organisatie. Dus ook voor de werkprocessen in bijvoorbeeld de keuken, de schoonmaakdienst en de administratie. Het afgelopen jaar is deze kwaliteit getoetst. De Saxenburgh Groep heeft het keurmerk behaald. Op 8 mei 2017 werd hiervoor het certificaat uitgereikt.