Ziekenhuischeck

Het Kwaliteitsvenster bestaat uit tien onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van zorg van een ziekenhuis. Patiënten kunnen in één oogopslag zien hoe een ziekenhuis scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van een eerdere jaren, een landelijk gemiddelde en/of de norm. Ziekenhuizen geven zelf een toelichting op de score.

De ziekenhuischeck is een informatieportaal van het ziekenhuis zelf. Met het raadplegen van het Kwaliteitsvenster krijgt u in één oogopslag zicht op de algemene kwaliteit van de Saxenburgh groep. Het Kwaliteitsvenster bestaat uit tien online kaarten, gebaseerd op tien thema’s, zoals patiëntervaringen, medicijnencontrole, pijnscore, wachttijden of infectiepreventie. Door op een kaart te klikken, bijvoorbeeld ‘infectie’, verschijnt de prestatie de Saxenburgh groep op dat gebied. 

Daarbij krijgt u informatie over de betekenis van deze kwaliteitsinformatie en de context ervan: Hoe scoort het ziekenhuis ten opzichte van het landelijk gemiddelde of ten opzichte van vorig jaar en wat onderneemt de Saxenburgh groep  om een resultaat te verbeteren. Bij de keuze van de tien thema’s zijn de NPCF, cliëntenraden/patiënten, ziekenhuisbestuurders, kwaliteitsadviseurs en het bureau SiRM betrokken geweest.