Klachtenfunctionaris Ziekenhuiszorg

De klachtenfunctionaris kan helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. Zij bemiddelt, adviseert, is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Door bemiddeling wordt er gezocht naar een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Voor contact met de klachtenfunctionaris kunt u bellen, mailen, schrijven of een klachtenformulier invullen op de website.

Röpcke-Zweers Ziekenhuis
Klachtenfunctionaris
Postbus 1
7770 AA  Hardenberg
Tel.: (0523) 27 61 10
e-mail: klachtenrzz@sxb.nl             

Meer informatie vindt u in de folder Als u klachten heeft. Deze kunt u aan de rechter kant downloaden. 

Klachtencommissie
Als u niet tevreden bent over het resultaat van de bemiddeling van de klachtenfunctionaris kunt u de raad van bestuur om een oordeel vragen. U ontvangt van de raad van bestuur een schriftelijk oordeel. De raad van bestuur wordt geadviseerd door de klachtencommissie.

Geschillencommissie
Bent u niet tevreden over het oordeel van de raad van bestuur, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie zorg algemeen. Dit doet u binnen twaalf maanden nadat u het oordeel heeft ontvangen van de raad van bestuur. De geschillencommissie  geeft een bindend advies over uw klacht.  Voor de behandeling van uw verzoek brengt de geschillencommissie kosten in rekening. U vindt meer informatie op de site www.degeschillencommissiezorg.nl

Schadevergoeding, financiële claim
Bent  u van mening  dat u financiële schade heeft geleden dan kunt u de raad van bestuur schriftelijk aansprakelijk stellen. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de procedure.