Klachtenfunctionaris Ziekenhuiszorg

De klachtenfunctionaris kan bemiddelen of adviseren welke stappen u kunt ondernemen. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Uw klacht wordt geregistreerd en kan gebruikt worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

U kunt zich zowel telefonisch, schriftelijk als per e-mail  (klachtenformulier) richten tot de klachtenfunctionaris:

Röpcke-Zweers Ziekenhuis
Klachtenfunctionaris
Postbus 1
7770 AA  Hardenberg
Tel.: (0523) 27 61 10
e-mail: klachtenrzz@sxb.nl             

Klik hier om het klachtenformulier in te vullen of bekijk de folder hieronder. Bent u niet tevreden over het resultaat na bemiddeling van de klachtenfunctionaris, dan kunt u zich tot de Klachtencommissie wenden.