Klachten

Wij vinden een zorgvuldige behandeling, verzorging en bejegening belangrijk. Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij horen dit graag van u. Uw ervaringen kunnen een signaal zijn om zaken te verbeteren.

  • het heeft onze voorkeur dat u uw klacht eerst bespreekt met degene die daar volgens u verantwoordelijk voor is
  • wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft of wanneer een gesprek met diegene niet mogelijk is, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris Ziekenhuiszorg of Klachtenfunctionaris Ouderenzorg. U kunt op de afbeelding hieronder klikken.