Klachtenfunctionaris Ouderenzorg

De klachtenfunctionaris kan helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. Zij bemiddelt, adviseert, is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Door bemiddeling wordt er gezocht naar een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Voor contact met de klachtenfunctionaris kunt u bellen, mailen, schrijven of een klachtenformulier invullen op de website.   

Saxenburgh Ouderenzorg
Klachtenfunctionaris
Postbus 1
7770 AA  Hardenberg
Tel.: (0523) 27 61 10
klachtenoz@sxb.nl

Meer informatie vindt u in de folder Als u klachten heeft. (deze kunt u aan de rechterkant downloaden)

Als u niet tevreden bent over het resultaat van de bemiddeling van de klachtenfunctionaris wijst zij u op verdere stappen.

Geschillencommissie
U kunt uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie, hiervoor heeft u een schriftelijk oordeel van de Raad van Bestuur nodig. Heeft u een schriftelijk oordeel van de Raad van Bestuur ontvangen, houdt u er dan rekening mee dat uw klacht binnen 12 maanden voorgelegd moet worden. De geschillencommissie kan een bindend advies over uw klacht uitbrengen. Voor de behandeling van uw verzoek brengt de geschillencommissie kosten in rekening. U vindt meer informatie op de site www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachtbehandeling volgens de Wet BOPZ

Een BOPZ klacht (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen), betreffende cliënten met psychogeriatrische zorg, kunt u uitsluitend schriftelijk indienen via het postadres van de klachtenfunctionaris. Het gaat hierbij onder andere om klachten die te maken hebben met het behandelplan en de middelen en maatregelen die bij de behandeling worden toegepast. De klachtenfunctionaris kan u adviseren bij klachten die vallen onder de wet BOPZ. 

Schadevergoeding, financiële claim

Bent  u van mening dat u financiële schade heeft geleden dan kunt u de Raad van Bestuur schriftelijk aansprakelijk stellen. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de procedure.