Klachtenfunctionaris Ouderenzorg

De klachtenfunctionaris kan bemiddelen of adviseren welke stappen u kunt ondernemen. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht.

Uw klacht wordt geregistreerd en kan gebruikt worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

U kunt zich zowel telefonisch, schriftelijk als digitaal via het klachtenformulier richten tot de klachtenfunctionaris:

Saxenburgh Groep Ouderenzorg
Klachtenfunctionaris
Postbus 1
7770 AA  Hardenberg
Tel.: 06 52527378

Klik hier om het klachtenformulier in te vullen of bekijk de folder hiernaast. Bent u niet tevreden over het resultaat na bemiddeling van de klachtenfunctionaris, dan kunt u zich tot de Klachtencommissie wenden.