Klachtenfunctionaris Ouderenzorg

De klachtenfunctionaris kan helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. Zij bemiddelt, adviseert, is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Door bemiddeling wordt er gezocht naar een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Voor contact met de klachtenfunctionaris kunt u bellen, mailen, schrijven of een klachtenformulier invullen op de website.   

Saxenburgh Groep Ouderenzorg
Klachtenfunctionaris
Postbus 1
7770 AA  Hardenberg
Tel.: 06 52527378 (maandagochtend, dinsdag, donderdagochtend)
klachtenoz@sxb.nl

Meer informatie vindt u in de folder Als u klachten heeft. (deze kunt u aan de rechterkant downloaden)

Klachtencommissie

Als u niet tevreden bent over het resultaat van de bemiddeling van de klachtenfunctionaris kunt u de raad van bestuur om een oordeel vragen. U ontvangt van de raad van bestuur een schriftelijk oordeel. De raad van bestuur wordt geadviseerd door de klachtencommissie. 

Geschillencommissie

Bent u niet tevreden over het oordeel van de raad van bestuur, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie zorg algemeen. Dit doet u binnen twaalf maanden nadat u het oordeel heeft ontvangen van de raad van bestuur. De geschillencommissie  geeft een bindend advies over uw klacht.  Voor de behandeling van uw verzoek brengt de geschillencommissie kosten in rekening. U vindt meer informatie op de site www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachtbehandeling volgens de Wet BOPZ

Een BOPZ klacht (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen), betreffende cliënten met psychogeriatrische zorg, kunt u uitsluitend schriftelijk indienen via het postadres van de klachtenfunctionaris. Het gaat hierbij onder andere om klachten die te maken hebben met het behandelplan en de middelen en maatregelen die bij de behandeling worden toegepast. De klachtenfunctionaris kan u adviseren bij klachten die vallen onder de wet BOPZ. 

Schadevergoeding, financiële claim

Bent  u van mening dat u financiële schade heeft geleden dan kunt u de raad van bestuur schriftelijk aansprakelijk stellen. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de procedure.