Polikiniek Revalidatie

Revalideren betekent weer zo goed mogelijk leren functioneren in het dagelijks leven. Dit kan gaan om herstel van klachten of leren omgaan met beperkingen.

Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat al dan niet in combinatie met hersenletsel. Dit kan worden veroorzaakt door ziekten, aangeboren afwijkingen, een ongeval of door overbelasting. Het doel van de revalidatie is een zo optimaal mogelijk functioneren in de maatschappij en/of (in het geval van kinderen) een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te bereiken.De polikliniek is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 -12.00 uur en van 14.00-16.00 uur.

Tijdens uw eerste bezoek stelt de revalidatiearts u vragen over uw klachten en problemen. Meestal wordt een lichamelijk onderzoek gedaan. Een lichamelijke beperking kan ingrijpende gevolgen hebben in het dagelijks functioneren. De revalidatiearts kijkt samen met u welke beperkingen u ervaart en hoe deze het beste behandeld kunnen worden. Op basis daarvan maakt de revalidatiearts een behandelplan om uw dagelijks functioneren te verbeteren. Dit bezoek duurt ongeveer 45 minuten. Bekijk voor meer informatie de folders Revalidatie.