Algemeen

Revalidatiezorg richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking.

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van sportmensen, jonge mensen maar ook de ouder wordende mens. Het doel van de revalidatiezorg is een zo optimaal mogelijk functioneren in de maatschappij en/of (in geval van jonge mensen) een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te bereiken.

Onze specifieke expertise zetten wij in voor cliënten die wonen bij Saxenburgh, maar ook voor mensen die zelfstandig thuis wonen. Revalidatiezorg kan plaatsvinden in de RevalidatieUnit, in het Saxenburgh Medisch Centrum, binnen de ouderenzorglocaties van Saxenburgh of bij een specialist.

Behandelaars

Mevr. E.J.B.L. Kottink
Mevr. S.M. Buitenhuis - Stapel
Mevr. B. Van Dorp - Koebrugge 

Tijdens de behandeling krijgt u te maken met verschillende behandelaars met verschillende expertises, die nauw met elkaar samenwerken. Samen vormen zij het behandelteam, het behandelteam (klik hier voor het fotoboek) staat onder leiding van een revalidatiearts. U komt al naar gelang uw situatie, in aanraking met verschillende specialismen. Zoals:

Afdeling en polikliniek