Inkoopvoorwaarden Saxenburgh Groep

Deze geparafeerde voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle orders, aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen de Saxenburgh Groep en Leverancier.

De standaard voorwaarden bestaan uit een set Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg 2014 (AIVG 2014) en de specifieke afspraken in Bijlage A. Indien expliciet door de Saxenburgh Groep verklaard, zijn bij IT-Overeenkomsten en/of leveringen de Algemene Rijksvoorwaarden Bij IT-overeenkomst (ARBIT 2014) van toepassing en Bijlage A met daarin de specifieke afspraken. Zie hieronder voor de inkoopvoorwaarden AIVG SXB en de inkoopvoorwaarden ARBIT SXB voor IT-Overeenkomsten en Leveringen.