Inkoopvoorwaarden Saxenburgh

Deze geparafeerde voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle orders, aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen Saxenburgh en Leverancier.

De leidende inkoopvoorwaarden van Saxenburgh zijn de “Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg" (AIVG) van 2017, en indien van toepassing de module PNIL en module ICT.