Inkoopvoorwaarden Saxenburgh Groep

Deze geparafeerde voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle orders, aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen de Saxenburgh Groep en Leverancier.

De leidende inkoopvoorwaarden van de Saxenburgh Groep zijn de “Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg" (AIVG) van 2017, en indien van toepassing de module PNIL en module ICT.