Nieuwbouw; medisch centrum vechtdal

De Saxenburgh Groep streeft naar vitale mensen in de regio. Wij willen zorg dichterbij de mensen brengen, het streven is dat in 2017 de eerste schop in de grond gaat voor de bouw van een nieuw Ziekenhuis in Hardenberg.

De visie op de nieuwbouw van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg laat in de schetsontwerpen zien dat gekozen wordt voor een vernieuwend zorgconcept. Het ontwerp van het ziekenhuis is compact, efficiënt en 30% kleiner in oppervlakte en functies dan op dit moment. Het voornemen is om meer zorg in buitenpoli's te verlenen, de samenwerking met eerstelijns zorgaanbieders zoals huisartsen nog verder te versterken en in toenemende mate zorg te verlenen bij mensen thuis. Hiervoor wordt niet alleen ingezet op nieuwbouw in Hardenberg, maar ook op vernieuwing en versterking van het samenwerken in regionale zorgketens en op technologische ondersteuning zoals e-Health.

De Saxenburgh Groep vernieuwt in de komende jaren het ziekenhuis in Hardenberg, maar ook de hele wijze van werken. Dit versterkt de regionale zorginfrastructuur volgens het gedachtegoed van Vitaal Vechtdal en draagt bij aan een toekomstbestendig aanbod van ziekenhuiszorg, ouderenzorg en revalidatiezorg in het Vechtdal. De ideeën voor de vernieuwing van de Saxenburgh Groep worden gedeeld met partners,  die ook bij de financiële totstandkoming van de nieuwbouw betrokken zijn, zoals de gemeente Hardenberg, banken en de zorgverzekeraar. De verwachting is dat medio 2016 de financiering van de nieuwbouw en de vernieuwing van de Saxenburgh Groep uit de schetsfase komt, dat half 2017 de eerste schop de grond ingaat en dat eind 2019 een nieuw ziekenhuis ' Medisch Centrum Vechtdal' wordt opgeleverd. Actuele informatie over de nieuwbouw van het ziekenhuis in Hardenberg is binnenkort te vinden op www.nieuwbouwsaxenburgh.nl

De schetsen van de voorgenomen nieuwbouw kunt u vinden in het fotoalbum.

Meer informatie over de bouw kunt u vinden op de website: www.saxenburghbouwt.nl