Kosten en vergoeding

Revalidatie wordt betaald door uw zorgverzekeraar. Dit zit in het basispakket. Houdt u wel rekening met uw eigen risico. Voor meer informatie over kosten en vergoedingen kunt u de polis van uw zorgverzekeraar raadplegen.

Vergoeding behandeling bij verblijf Geriatrische Revalidatiezorg

De kosten voor behandeling komen uit de zorgverzekeringswet en worden gefinancierd vanuit de basisverzekering. Check hiervoor uw polis bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding behandeling bij verblijf op een somatische of psychogeriatrische afdeling

De kosten voor behandeling kunnen onderdeel zijn van uw zorgarrangement wanneer u op basis van een WLZ-indicatie bij de Saxenburgh Groep verblijft. Het hangt af van de indicatie die u gekregen heeft. Voor meer informatie kunt u terecht bij Zorgcontact. Contact gegevens: Als de behandeling niet geïndiceerd is, wordt de vergoeding vanuit de zorgverzekerings wet geregeld. De vergoeding voor de behandeling hangt dan af van uw polis bij uw zorgverzekeraar. Check hiervoor uw polis bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding behandeling zonder verblijf en zonder indicatie Ambulante GRZ, Poliklinische dagbehandeling

De vergoeding wordt vanuit de zorgverzekerings wet geregeld. De vergoeding voor de behandeling hangt dan af van uw polis bij uw zorgverzekeraar. Check hiervoor uw polis bij uw zorgverzekeraar.