Nierpoli

De focus van DialyseCentrum Hardenberg ligt op preventie, het uitstellen of mogelijk voorkomen van dialyse. Wij kennen een uitgebreide nierpoli waarbij de cliënt multidisciplinair wordt begeleid op het gebied van voeding, gebruik van medicatie en welbevinden.

De nierpoli is voor cliënten met een verminderde nierfunctie die onder behandeling zijn van een specialist, de nefroloog. Nefro betekent “met betrekking tot de nieren”. 

Nefrologie is de wetenschap betreffend nieren en nierziekten. Uw nefrologen zijn dr. J. Bayrak, dr. M. Hengeveld en dr. G. van Kempen .

Wat is eigenlijk de functie van de nieren?

De nieren hebben een aantal functies:

 • Overtollig vocht uit het bloed halen en voeren dit af naar de blaas, urineren.
 • Verwijderen afvalstoffen (o.a. kreatinine en ureum) uit het bloed en vervoeren dit samen met het overtollig vocht af. Urineren.
 • Het regelen van zoutgehalte in het lichaam
 • Regelen van de zuurgraad van het lichaam
 • Aanmaken van hormonen o.a. hormonen  die de bloeddruk regelen en hormonen die de aanmaak van rode bloedlichaampjes stimuleren.

Voor wie is het polibezoek en hoe is de werkwijze?

Als uw nierfunctie minder dan 30% is komt u voor het spreekuur op de nierpoli.

Tijdens dit polibezoek komt u in aanmerking met verschillende disciplines, zoals de nefroloog, nierpoli verpleegkundige, medisch maatschappelijk werk en diëtiste.

De secretaresse van de nierpoli maakt voor u afspraken en houdt u hiervan op de hoogte. De eerste keer heeft u een afspraak met de nefroloog en nierpoli verpleegkundige. De daarop volgende keren krijgt u zo nodig ook afspraken met de diëtiste en het medisch maatschappelijk werk. Eventuele vervolgafspraken zullen zoveel mogelijk gecombineerd worden. De verschillende disciplines informeren elkaar voortdurend over de voortgang van uw behandeling. De nefroloog blijft de hoofdbehandelaar.

Het doel van het regelmatig bezoeken van de nierpoli is:

 • Vertragen van verslechtering van de nierfunctie
 • Voorkomen van extra nierschade
 • Behandelen van risicofactoren, zoals bijvoorbeeld het risico voor hart- en vaataandoeningen
 • Verwijzen naar ander disciplines
 • Behandeling van symptomen zoals jeuk, slechte eetlust, conditie vermindering en vermoeidheid
 • In de toekomst mogelijk voorbereiden op dialyse en/of niertransplantatie

Tijdens de afspraak bij de nefroloog en nierpoli verpleegkundige vindt controle plaats van o.a. bloed en urine, u wordt gewogen en uw bloeddruk wordt gemeten. Gezondheidsklachten en de medicatie worden besproken en er wordt geluisterd naar uw algemeen welbevinden.

Bij wie kunt u terecht met uw vragen?

Stel uw vragen gerust tijdens de gesprekken die u met ons heeft. Zo raakt u goed geïnformeerd.

Voorbeelden van vragen die u kunt stellen aan de:

Nefroloog of nierpoli verpleegkundige:

 • Wat is mijn nierfunctie?
 • Wat kan ik doen om mijn nierfunctie zo goed mogelijk te houden?
 • Welke factoren beïnvloeden de nierfuncties?

Diëtiste:

 • Wat mag ik eten en drinken
 • Zijn er voedingsmiddelen die ik beter niet kan eten?
 • Is het beter om speciale dieetproducten te gebruiken?
 • Wat kan ik eten als ik weinig eetlust heb?

Medisch maatschappelijk werk:

 • Hoe kan ik anders omgaan met de klachten die invloed hebben op mijn relatie, gezinsleven, sociale contacten en werk?
 • Hoe kan ik omgaan met de verandering in mijn dagelijks leven?
 • Hoe kan ik anders leren omgaan met de onzekerheid voor de toekomst?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende keuzemogelijkheden van de behandeling voor mij?

Indien de nierfunctie zodanig verslechtert dat voorbereiding op dialyse en/of transplantatie aan de orde komt, coördineert de nierpoli verpleegkundige het gehele traject.
Deze periode kan veel onzekerheid met zich meebrengen voor u als cliënt en u zult veel vragen hebben. Ook tijdens deze fase zullen de verschillende disciplines u zo goed mogelijk begeleiden om een weloverwogen keuze te maken. De voorbereiding op dialyse bestaat o.a. uit voorlichting over niervervangende behandelingen, starten met hepatitis B vaccinatie, kennismaken met de dialyse afdeling, het aanleggen van een shunt bij hemodialyse of een katheter bij buikspoeling.
Bij cliënten met een verminderde nierfunctie kunnen zich, makkelijk dan bij anderen, veranderingen in het lichaam voordoen die kunnen leiden tot klachten.
 
Links  Nierwijzer.nl; Nierstichting.nl ; Nfn.nl; UMCG.nl