Vacature Cliëntenraad

Lokale Cliëntenraad Ouderenzorg Hardenberg alsook de Lokale Cliëntenraad Ouderenzorg Coevorden/Gramsbergen zoeken nieuwe leden om het team te versterken.

De Lokale Cliëntenraad Ouderenzorg Hardenberg (LCOH) en de Lokale Cliëntenraad Ouderenzorg Coevorden/Gramsbergen (LCOC) zijn beiden een onafhankelijk en zelfstandig adviserend orgaan dat de belangen behartigt van cliënten van de ouderenzorglocaties van de Saxenburgh Groep in Hardenberg, Coevorden en Gramsbergen.

De LCOH en de LCOC hebben een aantal wettelijk geregelde taken en bevoegdheden. De raden  adviseren gevraagd en ongevraagd aan wijkmanagers over uiteenlopende onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn. Door landelijke ontwikkelingen hebben de raden in toenemende mate invloed op het te voeren beleid binnen de organisatie. Uw inbreng is daardoor essentieel.

De LCOH alsook de LCOC vergaderen vijf keer per jaar. Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Profiel

Kandidaten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Interesse voor de ouderenzorg.
  • Woonachtig in de regio Hardenberg, Coevorden of Gramsbergen.
  • Directe ervaring met ouderenzorg als cliënt, mantelzorger of vrijwilliger is een pré.
  • Kennis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is een pré.
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
  • Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
  • In teamverband kunnen functioneren.

Belangstelling?

Wanneer u mee wilt praten en de belangen van de cliënten wilt behartigen, dan nodigen wij u uit om vóór 17 oktober 2016 te reageren.Voor meer informatie over deze interessante en boeiende functie kunt u contact opnemen met de voorzitter LCOH: Mini Vulink, telefoon (0523) 27 05 40 of e-mail: mini-vulink@kpnplanet.nl