Vacature

De Cliëntenraad Coevorden-Gramsbergen zoekt een nieuw lid.

Binnen de ouderenzorg van Saxenburgh is een drietal cliëntenraden actief, verdeeld over de zorggebieden Coevorden-Gramsbergen, Hardenberg en Ommen.  De Cliëntenraad Coevorden-Gramsbergen bestaat uit zeven leden. Door aftreden is hier een vacature ontstaan.
De Cliëntenraad Coevorden-Gramsbergen vergadert maandelijks en heeft periodiek overleg met de Raad van Bestuur.

Waar staat de Cliëntenraad voor?

 De Cliëntenraad is actief betrokken bij de bevordering van:
­ - de kwaliteit van leven van de cliënten;
­ - zorg en ondersteuning;
­ - veiligheid en recreatie;
­ - het versterken van de eigen regie.

Vanuit onze missie wil de Cliëntenraad:
-­ een respectvolle bejegening van de cliënten en persoonsgerichte zorg bewaken;
­- opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten, zodat zij comfortabel kunnen leven, rekening houdend met hun persoonlijke voorkeuren en behoeftes.

Wat brengt u mee?

­- U bent nieuwsgierig naar het werk van een cliëntenraad ouderenzorg;
- U bent positief, kritisch, constructief, communicatief en kunt beleidsstukken lezen en beoordelen;
- U wilt aandacht en energie besteden om in een betrokken en constructieve sfeer invloed uit te oefenen op zorg voor cliënten en organisatieontwikkelingen;
­- U bent geïnteresseerd in het onderhouden van contacten, vergaderen, het lezen van beleidsstukken en het voorbereiden van adviezen;
- U kunt zich inleven in het cliëntenperspectief en tegelijkertijd voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen;
­- U wilt uzelf ontwikkelen en deelnemen aan verschillende cursussen en trainingen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Als lid van de Cliëntenraad krijgt u een onkostenvergoeding.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meedenken en adviseren in een enthousiast team van vrijwilligers, dan komen wij graag met u in contact!

Voor meer informatie kunt u via onderstaand secretariaat contact opnemen met het bestuur.
Stuur uw brief met CV vóór 1 december 2021 naar:
Secretariaat Cliëntenraad Coevorden/Gramsbergen, t.a.v. de heer Robert van Dissel.
E-mail: r.dissel@sxb.nl