Visie (personeelssamenstelling)

Toekomstbestendig en evenwichtig personeelsbeleid is nodig omdat Saxenburgh zich continu moet aanpassen aan nieuwe omstandigheden binnen en buiten de organisatie. De zorg van de toekomst richt zich steeds meer op preventie en de menselijke maat. Saxenburgh wil de komende jaren blijven meegroeien met de veranderde zorgvraag en organisatie van zorg. Dit betekent dat we meer zorg leveren met minder mensen. En dat er meer hoog gekwalificeerde medewerkers bij Saxenburgh komen te werken die intensief samenwerken met andere zorgpartners in de keten.

Zorg Dichterbij Beter. De zorg blijft in de komende jaren ingrijpend en in een hoog tempo veranderen. De ontwikkelingen op medisch-technologisch en ict-vlak gaan razendsnel. De toenemende complexiteit van zorg en de steeds intensievere samenwerking met andere zorgverleners in de keten en met mantelzorgers stellen nieuwe en hoge eisen aan de zorg en de mensen die er werken. Vragen die hierbij spelen zijn: “richten we ons nog wel op de juiste cliënten en patiëntengroepen? Bieden we hen de juiste dienstverlening? Werken we nog wel efficiënt? Is er nog meer samenwerking in de keten vereist om succesvol te blijven?”. En dit leidt tot talentvraagstukken: “Welke medewerkers hebben we straks nodig? Wat moeten ze kunnen?” en “Hoe houden we ze goed inzetbaar?” en ook “Wie hebben we nu in huis en wat moeten we hen aanbieden?”.

Samen Goed, Veilig & Gastvrij. Uiteindelijke draait het in de zorg die we geven om kwetsbare mensen met complexe problematiek. Zij verwachten een hoge kwaliteit maar ook een  menselijke benadering met aandacht voor de ogenschijnlijk kleine, dagelijkse dingen.  Het is belangrijk dat wij op maat kunnen ondersteunen. Het zijn juist de medewerkers die in hun kracht gezet worden, die hier samen het verschil maken en zo zorgen dat zorgvragers zich welkom en serieus genomen voelen en professionals trots kunnen zijn op hun werk.

Samen voor uw gezondheid. Door onze strategische koers werken onze medewerkers steeds meer samen met medewerkers die in dienst zijn van onze strategische partners. Het aantal uren dat een cliënt of patiënt zorg ontvangt van onze medewerker neemt af. De complexiteit van deze zorg neemt toe. De Saxenburgh medewerker wordt steeds meer de spil waar de zorg om draait en komt nog meer centraal te staan in HR.  De talenten en behoeften van het individu worden leidend, nu en met het oog op de toekomst van zowel Saxenburgh als de medewerkers zelf.

Hoger opgeleid, vakkundig en flexibel. De best mogelijke mensgerichte zorg vraagt om meer hoger opgeleide medewerkers met een overstijgende blik, een grote mate van zelfredzaamheid en goede samenwerkingsvaardigheden. En de “Flexibele” inzetbaarheid van onze medewerkers wordt steeds belangrijker. Om te zorgen dat onze cliënten en patiënten ook in de toekomst goede zorg krijgen en daarmee het bestaansrecht van goede zorg in het Vitaal Vechtdal te borgen willen we beter inzicht krijgen in het beschikbare talent en medewerkers de kans te geven om te groeien.

Vitale en goede werkgever. Medewerkers nemen steeds meer regie over hun werk, persoonlijke ontwikkeling en eigen HR- zaken. We willen voor medewerkers een vitale en goede werkgever zijn: een gezonde organisatie, zichtbaar en herkenbaar in het Vitaal Vechtdal. Daxenburgh onderstreept het belang van ontwikkeling. Investering in kennis en vaardigheden van onze medewerkers en daarmee de toekomstbestendigheid van de zorg blijft cruciaal. We willen toewerken naar  het optimaal inzetten van talenten zodat we aan de zorgvraag in 2022 kunnen voldoen en medewerkers hun talenten optimaal tot hun recht kunnen laten komen.

U kunt hier de documenten: Toelichting kwaliteitsindicatoren Ouderenzorg en het Kwaliteitsplan 2019 downloaden. Voor het Kwaliteitsverslag 2021, zie de rechterkolom.