Wisseling voorzitter

De voorzittershamer had Mini Vulink al in oktober 2020 overgedragen aan Cora Jaquet, maar vanwege corona had ze nog niet eerder gelegenheid om op een passende manier afscheid te nemen als voorzitter van de Lokale Cliëntenraad Ouderenzorg Hardenberg (LCOH). Op 12 juli jl. was het eindelijk wel zo ver en kwam Mini speciaal over vanuit haar nieuwe woonplaats Enkhuizen naar de vergadering van de cliëntenraad, om iedereen nog een keertje te zien en de laatste ontwikkelingen te horen.

Wat zij niet wist, was dat bestuurder Wouter van der Kam ook zou langskomen om haar toe te spreken en haar prachtige bloemen en een lekker flesje wijn te overhandigen, als dank voor haar jarenlange intensieve inzet voor de cliënten in de ouderenzorglocaties van Saxenburgh.

Mini is voorzitter van de cliëntenraad geweest vanaf 2014, maar ook geruime tijd daarvoor heeft zij zich als cliëntenraadslid al intensief beziggehouden met ontelbare zaken. Half werk is Mini absoluut onbekend! We lichten er een aantal onderwerpen uit:
- het enorme cadeau van staatssecretaris Martin van Rijn: een zak met geld genaamd Waardigheid en Trots, dat specifiek ten goede moest komen aan het welzijn van bewoners in de ouderenzorg en waarmee allerlei groeps- en individuele activiteiten gerealiseerd konden worden;
- klachten van bewoners, bijvoorbeeld over het eten, verouderde meubels, de kosten voor de was of de vele wisselingen van vertrouwde personeelsleden; klachten die Mini ter ore waren gekomen toen zij met haar zwaar zieke man Jan in De Bekke in het centrum van Hardenberg heeft gewoond en waar zij hem jarenlang tot aan zijn levenseinde liefdevol heeft verzorgd, in samenwerking met het team van verzorgenden;
- de nieuwbouwplannen voor Clara Feyoena Heem;
- de invoering van de Wet zorg en dwang, die onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname met betrekking tot bewoners met dementie in goede banen moet leiden;
- de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten in zorginstellingen 2018. Hierin is vastgelegd dat cliënten inspraak hebben in alle zaken die hun leven raken, zo nodig met behulp van een cliëntenraad die hen vertegenwoordigt.

De kerntaak van een cliëntenraad is het behartigen van de belangen van de cliënten en hen met advies bij te staan op het gebied van de dagelijkse kwaliteit van zorg, de veiligheid, de dienstverlening aan de cliënten en de verbetering van hun dagelijkse leefomstandigheden.

Tijdens de ziekte en na het overlijden van Jan Vulink heeft Mini ook veel afleiding gevonden in het werk voor de cliëntenraad, wat ze al die jaren met hart en ziel heeft gedaan. Maar na een zware periode kwam er een lichtpunt en een nieuwe uitdaging in haar leven: een nieuwe liefde en tijd voor nieuwe hobby’s, waarna Mini het ruime sop heeft gekozen met haar zeeman en voor anker is gegaan in zijn woonplaats Enkhuizen.

Bij het afscheid van Mini wensten de leden van de cliëntenraad haar alle geluk toe en hun dank voor haar toewijding en enthousiasme werd onderstreept met een gezellig etentje.

Namens de Lokale Cliëntenraad Ouderenzorg Hardenberg,
Cora Jaquet.