Aansprakelijkheid

U wilt het ziekenhuis verantwoordelijk stellen voor schade? Vindt u dat het ziekenhuis een fout heeft gemaakt en u daar schade van heeft? En vindt u dat het ziekenhuis volgens de wet die schade moet betalen? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris die u hierbij kan begeleiden.

De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar via:

Saxenburgh
Klachtenfunctionaris

Postbus 1
7770 AA  Hardenberg
Tel.: (0523) 27 61 10

e-mail: klachtenrzz@sxb.nl           

U kunt ook een brief sturen naar de Raad van Bestuur van Saxenburgh. Beschrijf in de brief waarom u het ziekenhuis verantwoordelijk stelt volgens de wet voor het betalen van de schade.

U kunt de brief sturen naar:

Saxenburgh
t.a.v. Raad van Bestuur
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

e-mail: aansprakelijkheid@sxb.nl