Jaarverslag patiëntenraad

De Patiëntenraad van het Saxenburgh Medisch Centrum heeft haar jaarverslag over 2021 vastgesteld.

De Patiëntenraad Saxenburgh Medisch Centrum (PR-SMC) is een onafhankelijk, zelfstandig en adviserend orgaan. De PR-SMC heeft tot taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het ziekenhuis en de door haar gevoerde poliklinieken en de revalidatiezorg. De patiëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. Deze adviesbevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in de wet op de medezeggenschap. Lees hier het jaarverslag 2021 van de Patiëntenraad van het Saxenburgh Medisch Centrum.