28 juli 2021

Saxenburgh en Carinova intensiveren de samenwerking in de regio

Saxenburgh en Carinova intensiveren de samenwerking in de regio en hebben naast het leveren van kwalitatieve zorg ook gezamenlijke aandacht voor preventie en de inzet van technologie.

Saxenburgh en Carinova leveren o.a. in de regio Ommen – Hardenberg, 7x 24 uurs geplande, ongeplande thuiszorg en nachtzorg en werken ook op andere vlakken nauw samen. 
Om de kwaliteit en de continuïteit van deze samenwerking in afspraken en projecten vast te leggen, bevestigen we dit met een overeenkomst voor de komende twee jaar. Samenwerking beperkt zich niet alleen tussen Carinova en Saxenburgh, maar met alle andere thuiszorgorganisaties in de regio. Samenwerking zien we als een belangrijke succesfactor.
Met zorgverzekeraar Zilveren Kruis worden de doelstellingen en projecten in de wijk door een stuurgroep besproken en uitgezet.

Naast het leveren van zorg, is er een sterkke focus op preventie (denk aan voedingsadvies of vroegsignalering) en de inzet van technologie (beeldzorg en zelfredzaamheid). Met preventie en technologie hopen wij de vraag naar zorg te voorkomen, uit te stellen of zo veel mogelijk thuis in de eigen omgeving in te vullen.

*Op de foto links dhr. Henk van Zwam voorzitter Raad van Bestuur Carinova, rechts van hem - Wouter van der Kam, Voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh, bovenaan de trap Rita Hunse, manager Ouderenzorg Saxenburgh  voor haar dhr. Martin Plant, directeur Thuiszorg Carinova.