27 september 2021

Coronamaatregelen ouderenzorg per 27 september 2021

Zaterdag 25 september zijn de landelijke versoepelingen in onze samenleving doorgevoerd. Ook bij de ouderenzorg Saxenburgh vinden versoepelingen van de coronamaatregelen plaats.

Met ingang van zaterdag 25 september 2021 worden landelijke versoepelingen in de samenleving doorgevoerd met betrekking tot de coronamaatregelen. Wat het effect daarvan is op de mate waarin Sars-CoV-2 voorkomt in de samenleving is niet te voorspellen. Een toename van besmettingen is een reëel scenario.

Daarom is het belangrijk om binnen de zorginstelling terughoudend te zijn met het afschalen van coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om onze patiënten, cliënten en medewerkers te beschermen. Om een aantal maatregelen te kunnen versoepelen, is het belangrijk dat de basismaatregelen zorgvuldig en correct worden toegepast.

Basismaatregelen

De basismaatregelen blijven gedurende de afschaling van kracht:

  • Goede handhygiëne
  • Houd meer dan 1,5 meter afstand
  • Blijf thuis bij verschijnselen van COVID-19 en laat u direct testen
  • Goede ventilatie

Mondneusmasker niet meer verplicht

Alle bewoners, cliënten en bezoekers hoeven geen mondneusmaskers meer te dragen bij het betreden van onze locaties mits gehouden wordt aan de 1,5 meter maatregel.

Bezoekers die verkoudheidsklachten hebben of in een risicogebied zijn geweest wordt gevraagd niet naar onze locaties te komen.

Wij blijven alert op het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, daarom blijven wij u vooralsnog vragen om de 1,5 meter afstand te bewaren.

Bezoek

Per ruimte mag er 1 persoon 2 m2 vloeroppervlak. Er gelden geen beperkingen voor het aantal bezoekers.

Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is toegestaan in de buitenruimte of eigen woonruimte. Een hulphond mag mee met de bewoner, dus ook naar het restaurant.

Restaurant

Het restaurant en wijksteunpunt zijn weer open. Ook daar geldt 1,5 meter afstand en niet meer dan 1 persoon per 2 vierkante meter vloeroppervlakte.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de betreffende locatie.