06 oktober 2021

Stoptober: Blog 'Eigenlijk best gek hè?'

Jaco van den Hoek is als algemeen kinderarts werkzaam in het Saxenburgh Medisch Centrum. Met aandachtsgebied kinderlongziekten was het zeer voor de hand liggend, dat hij zich als ambassadeur inzet voor de landelijke beweging Rookvrije Generatie, een initiatief van de Hartstichting, KWF en het Longfonds. In het kader van de actieweek Stoptober van 4 - 8 oktober, een regionaal initiatief van Vitaal Vechtdal, publiceren wij deze week twee blogs van Jaco. Graag herhalen wij hier een eerder gepubliceerd blog, maar nog immer actueel.

Misschien ken je de spotjes nog, van KWF over de Rookvrije Generatie, waarin onder het mom van ‘Eigenlijk best gek hè?’ vanuit kinderogen de beeldvorming rondom roken belicht wordt.

Kinderen kopiëren het gedrag vanuit de omgeving waarin zij opgroeien. Het zijn echte na-apers, zonder dat er een weloverwogen bewuste keuze achter zit om het wel of juist niet te doen. Dat maakt wel, dat de voorbeeldfunctie van de opvoeders daarin moet worden meegewogen. Er wordt hard aan gewerkt om deze beeldvorming om te vormen naar een gemeenschappelijk gedachtegoed, wat uiteindelijk moet leiden naar een rookvrije generatie. Persoonlijk wil ik mij sterk maken om deze beweging in gang te zetten en maak daarbij dankbaar gebruik van mijn positie als kinderarts. Ik ben geen idealist maar een realist en net als veel kinderen een beelddenker. Plaatjes zeggen vaak meer dan woorden. De afbeeldingen zullen menigeen doen gniffelen en humor is een sterk wapen. “Eigenlijk best gek, hè?!”

 

 

 

 

 

 


Ik wens iedereen die STOPtober aangrijpt als motivatie voor het stoppen met roken heel veel succes. Ik ben echter van mening dat de individuele intrinsieke wil om te stoppen leidend moet zijn om succes te behalen.  

Jaco van den Hoek

Eerder deze week schreef Jaco in het kader van Stoptober een blog over Regelmoeheid. Je leest deze blog hier.