21 oktober 2021

Atrium in Oldenhaghen is dicht

Begin oktober was in Saxenburgh Oldenhaghen een gezellig samenzijn in het atrium, het binnenplein in het woonzorgcentrum in Ommen. Na een uitstel van bijna twee jaar - vanwege corona - kon eindelijk gevierd worden dat het atrium dicht is. Tijdens de bijeenkomst was er ook aandacht voor de wisseling van de wacht binnen de Cliëntenraad.

Doordat de open ruimtes onder het dak gedicht zijn, konden de aanwezigen behaaglijk zitten in het atrium van Oldenhaghen. Wouter van der Kam, voorzitter van de Raad van Bestuur, gaf in zijn woord van welkom aan,  dat dit tot stand is gekomen door een goede samenwerking tussen de betrokken partijen Vechtdal Wonen, Baalderborg en Saxenburgh.

Rita Hunse, wijkmanager ouderenzorg, schetste de situatie voor en na het dichten van het atrium. Zowel bewoners als medewerkers zijn erg gelukkig met de nieuwe situatie, waarbij er geen last meer is van kou, regen, wind en gladheid in het gebouw. Ook het mooie kunstwerk van Erik Schutte, reigers in de herfsttinten - een cadeau van de Stichting Vrienden - hangt weer, op veilige wijze, in het atrium en fleurt het geheel prachtig op.

Cliëntenraad

Wouter van der Kam benutte de bijeenkomst om afscheid te nemen van enkele cliëntenraadsleden uit het gebied Ommen. Als eerste noemde hij Symen Wiersma en prees hem om zijn bemiddelende rol, ook in zijn functie als voorzitter van de gehele Cliëntenraad. Zijn vrouw Jannie en Corrie Stegeman namen afscheid van de lokale Cliëntenraad Ommen. Allen werden bedankt voor hun inzet. Marja Heerdink is geïntroduceerd als nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad Saxenburgh.