24 november 2021

Saxenburgh stelt planbare zorg uit om ruimte te maken voor coronapatiënten

Door het oplopende aantal coronapatiënten en het groeiende personeelstekort door uitval heeft het crisisteam van Saxenburgh Medisch Centrum op 24 november jl. besloten om de electieve zorg, zoals planbare operaties van bijvoorbeeld orthopeden en chirurgen voor een deel uit te stellen. Op deze manier verwacht Saxenburgh de noodzakelijke zorg aan patiënten uit de regio te kunnen blijven leveren. Vooralsnog is het uitstel tot en met 3 december a.s., waarna de situatie opnieuw bekeken wordt. Het ziekenhuis informeert betrokken patiënten persoonlijk.

Spoedeisende hulp, spoedoperaties, oncologische zorg en acute verloskundige zorg gaan gewoon door. Helaas moet een deel van de andere operaties worden afgezegd. Het gaat om operaties die medisch gezien veilig uitgesteld kunnen worden en waarvoor de wachttijd kan oplopen. Bestuurder Wouter van der Kam: “We beseffen heel goed hoe vervelend dit is voor betrokken patiënten en hun naasten. We zetten alles op alles om de wachttijd zoveel mogelijk te beperken, maar worden tot deze maatregel gedwongen door het oplopend aantal patiënten met corona.”

Waardering tomeloze inzet zorgmedewerkers en vrijwilligers

Door het sluiten van twee operatiekamers komen medewerkers op de OK beschikbaar voor zorg in de kliniek. Als het nodig is om het aantal IC bedden nog verder uit te breiden, kunnen zij ook aan deze bedden zorg verlenen. Met deze ingreep verwacht Saxenburgh de acute en direct noodzakelijke zorg aan patiënten uit de regio te kunnen blijven leveren.

Ondertussen werken de medewerkers in de revalidatie en ouderenzorg ook met volle kracht door en worden, daar waar gaten vallen, werkroosters gevuld. Ook vrijwilligers zijn volop aanwezig om de zorg en begeleiding goed te laten verlopen in en rondom de Saxenburgh locaties in Ommen, Hardenberg, Coevorden en Gramsbergen.

Wouter van der Kam: “Graag spreken we onze waardering uit voor de tomeloze inzet van onze medewerkers die telkens weer inspelen op de veranderingen in de zorg door deze pandemie. Zij zijn het die onze patiënten opvangen en verzorgen. Ook in deze periode waarin we tot vandaag alle reguliere ziekenhuiszorg in combinatie met onze revalidatiezorg en ouderenzorg door konden laten gaan.”