28 december 2021

Contracten van Saxenburgh met zorgverzekeraars in 2022: stand van zaken

Bent u van plan om uw zorgverzekering voor 2022 te wijzigen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Dat kan tot en met 31 december 2021. Voor u is het belangrijk om te weten of wij een contract hebben met de zorgverzekeraar van uw keuze. Zo weet u in hoeverre uw behandeling in Saxenburgh Medisch Centrum volgend jaar wordt vergoed.

Saxenburgh Medisch Centrum heeft voor 2022 met alle zorgverzekeraars een contract kunnen afsluiten. Wij houden u via onze website en deze pagina op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Kijk voor een actuele stand van zaken daarom regelmatig op deze pagina.

Onderstaand overzicht geeft per zorgverzekeraar de stand van zaken weer.

Laatst gewijzigd: 30 december 2021

ZORGVERZEKERAAR  STATUS  PROGNOSE
Achmea / Zilveren Kruis Contract afgesloten voor 2022 ++++
VGZ* Contract afgesloten voor 2022 ++++
Menzis  Contract afgesloten voor 2022 ++++
CZ**  Contract afgesloten voor 2022 ++++
ASR Contract afgesloten voor 2022 ++++
ONVZ Contract afgesloten voor 2022 ++++
ENO Contract afgesloten voor 2022 ++++
Zorg en Zekerheid Contract afgesloten voor 2022 ++++
EUCARE Contract afgesloten voor 2022 ++++
DSW Contract afgesloten voor 2022 ++++

* De “Gewoon ZEKUR Natura Basisverzekering” is niet gecontracteerd voor Saxenburgh.
** Er is geen overeenkomst is met CZ voor de Geriatrische Revalidatie zorg.

Mijn Zorgverzekeraar staat niet in jullie lijst
Er zijn in Nederland verschillende zorgverzekeraars met één of meerdere labels, verzekeraars en volmachten. Bekende labels zijn bijvoorbeeld Interpolis van Achmea en IZZ van VGZ. Staat de naam van uw verzekering niet in de bovenstaande lijst, kijk dan onder welk verzekeraar deze valt. Bekijk in de volgende link alle zorgverzekeraars en labels die onder deze verzekeringen vallen.

Wat betekent dit voor u?
Als uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met Saxenburgh Medisch Centrum, dan krijgt u uw zorgkosten in ons ziekenhuis vergoed. Behandelingen uit de basiszorgverzekering worden in principe helemaal vergoed behalve uw eigen risico.

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met ons ziekenhuis, dan bestaat er een kans dat u een deel van de zorg zelf moet betalen. In dat geval krijgt u de rekening zelf thuis en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vragen over vergoedingen
In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat welke behandelingen worden vergoed en hoe hoog deze vergoeding is. Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling, neem dan vóór uw afspraak in het ziekenhuis contact op met uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen vindt u op de website van de rijksoverheid.

Opzeggen en een nieuwe zorgverzekering afsluiten
Overweegt u om uw zorgverzekering te veranderen? Dan kunt u uw huidige zorgverzekering tot en met 31 december 2021 opzeggen. Daarna heeft u tot en met 31 januari 2022 om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Uw nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022. Dit kan alleen als u uw huidige zorgverzekering uiterlijk 31 december 2021 opzegt.

Eigen risico verhogen of een aanvullende verzekering afsluiten voor 2022
Bent u onder behandeling in Saxenburgh Medisch Centrum en wilt u uw eigen risico voor 2022 verhogen of een aanvullende verzekering afsluiten? Dan zijn er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Een behandeling wordt alleen uit de aanvullende verzekering vergoed als het zorgtraject is geopend op moment dat u verzekerd was. U moet dus aanvullend verzekerd zijn voor een bepaalde behandeling op het moment dat het traject start.

Als u in 2022 een afspraak heeft in ons ziekenhuis, wordt dit in sommige situaties betaald uit uw eigen risico van 2021. Bekijk hier een voorbeeld >