10 mei 2022

Dag van de beroerte 2022

Iedere tweede dinsdag van mei staan we stil bij ‘De dag van de beroerte’. Er wordt hierbij aandacht gevraagd voor het herkennen van een beroerte en wat iemand moet doen wanneer er plotse uitvalsverschijnselen ontstaan. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 40.000 mensen getroffen door een beroerte. Daarvan worden er ongeveer 130 opgenomen in het Saxenburgh Medisch Centrum. Een kleine groep, maar wel belangrijke regionale zorg.

Acute zorg

Het is belangrijk dat mensen zo snel mogelijk worden gezien in het ziekenhuis als er plotse uitvalsverschijnselen ontstaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten zoals problemen met de spraak, krachtsverlies in een arm of been, een scheve mond, acute hevige duizeligheid, dubbelzien of blindheid aan één oog. In de afgelopen coronatijd zijn mensen terughoudender geweest met het zoeken naar hulp. Wij wijzen er op dat het toch belangrijk is om een arts te bellen. Binnen een paar uur na het ontstaan van de klachten kan er nog een acute behandeling gestart worden. Hiermee kan ernstige restschade worden voorkomen.

Door nauwe samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio is de behandeling voor een beroerte passend bij de recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Zo wordt trombolysebehandeling in ons eigen ziekenhuis uitgevoerd en gaan de patiënten voor een uitgebreidere interventie naar de Isala Klinieken in Zwolle.

Nazorg

Maar ook belangrijk is het traject nadat iemand een beroerte heeft gehad. Hier in het Saxenburgh Medisch Centrum is er CVA nazorg geregeld via ons CVA netwerk. Er is samenwerking tussen verschillende organisaties; zoals het ziekenhuis, geriatrische revalidatie, revalidatiecentra, paramedici en thuiszorg. Onze verpleegkundig specialist voor de CVA nazorg zal ook aandacht besteden aan wat er gedaan kan worden om een (nieuwe) beroerte te voorkomen. Met name een gezonde leefstijl, niet roken, voldoende beweging, maar ook een goed behandelde bloeddruk,  suikerziekte of cholesterolgehalte dragen hieraan bij. Voorkomen is beter dan genezen!