25 maart 2016

Saxenburgh Groep neemt deel aan Nationale Diabetes Challenge

Onder de noemer ‘Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis wandelt’ sluit het diabetesteam van de Saxenburgh Groep aan bij de Nationale Diabetes Challenge, een initiatief van de Bas van de Goor Foundation. Hardenberg is hiermee één van de lokale startlocaties. Het team roept mensen met diabetes in deze regio op om mee te doen aan dit wandelevenement. Op 7 april is er om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in het Hardenbergse ziekenhuis.

Voor mensen met diabetes is bewegen een prima middel om de ziekte beter te behandelen. De Nationale Diabetes Challenge (NDC) heeft tot doel een structurele bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met diabetes in Nederland. In zestien weken tijd gaan de deelnemers één keer per week gezamenlijk wandelen. Ter afsluiting is er van 12 t/m 15 oktober een vierdaags wandelevenement, met startlocaties verspreid over heel Nederland. Drie dagen achtereen wandelen de deelnemers 10 of 20 kilometer vanaf hun eigen locatie. De vierde dag sluiten alle deelnemers uit heel Nederland samen af met een wandeltocht op de Kroondomeinen bij Paleis Het Loo. Hardenberg is één van de lokale startlocaties. Het diabetesteam van het ziekenhuis organiseert van mei tot en met september elke donderdag om 19.00 uur wandeltraining onder professionele begeleiding.

Aanmelden

De NDC is voor mensen met diabetes, maar familie of vrienden mogen zich ook aanmelden. Het maximale aantal deelnemers in Hardenberg is 25. Aanmelden voor de Challenge kan via: www.nationalediabeteschallenge.nl, knop: Doe mee! En kies dan als locatie: ‘Hardenberg’. “Het aantal aanmeldingen begint te lopen. Momenteel zitten we op negen”, aldus diabetesverpleegkundige Kitty den Dulk van de Saxenburgh Groep en mede-initiatiefnemer. Mensen doen om verschillende redenen mee aan de Challenge: ‘Samen gaan bewegen voor een beter gewicht en conditie’, ‘Lekker bewegen in de buitenlucht’ of ‘Om diabetes de wereld uit te helpen’. Inmiddels heeft wandelcoach Adri Deemter zijn medewerking toegezegd. Ook Marloes Stapel, de nieuwe sportarts van de Saxenburgh Groep, zal haar steentje bijdragen. Beiden zijn aanwezig op de informatiebijeenkomst op 7 april. Hier zullen de diabetesverpleegkundigen nadere uitleg geven over de NDC en hoe het Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Saxenburgh Groep) de deelnemers gaat helpen met de voorbereidingen. Belangstellenden voor deze avond kunnen zich (liefst vóór 1 april) aanmelden via e-mail: diabvpl@sxb.nl