29 maart 2016

Polikliniek en pijnbehandeling

Wanneer een patiënt ondanks verschillende behandelingen of operaties blijvend pijnklachten heeft, kan dat een reden zijn voor huisarts of specialist om door te verwijzen naar de pijnpolikliniek. Om een goed beeld te krijgen van de pijnklacht, de gevolgen en de verschillende factoren die een rol spelen, zal de patiënt van tevoren een uitgebreide vragenlijst invullen. Aan de hand hiervan, het gesprek met de pijnspecialist en aanvullend onderzoek kan een diagnose en behandeladvies worden gegeven.

Van het team anesthesiologen houden Moesker, Kardzis en Gensen spreekuur op de pijnpoli. De patiënten die de pijnpoli bezoeken zijn zeer divers. Denk aan mensen met onverklaarde pijnklachten, chronische pijn ten gevolg van slijtage of pijn als bijwerking van oncologische behandelingen. Liesbeth Gensen is als pijnspecialist in opleiding nauw betrokken bij de pijnpoli. “Ik wilde me graag verdiepen in de pijngeneeskunde, omdat het voor mij van toegevoegde waarde is voor de uitoefening van mijn werk als anesthesioloog. Het is echt anders dan het werken op de OK, wat ik overigens ook gewoon blijf doen en niet zou willen missen. De combinatie van beide spreekt me erg aan. Het contact met patiënten op de pijnpoli is ook anders dan met pre-operatieve patiënten. Je ziet mensen terug en volgt het proces van behandelingen. Ik kan de mensen hierin begeleiden. Voor de patiënt is het prettig dat het pijnprobleem in kaart wordt gebracht, waarna een zo passend mogelijk advies en behandelplan volgt. Het uiteindelijke doel is, om de pijnklachten zoveel mogelijk te reduceren.”

Acute pijn is normaliter goed te behandelen. Bij chronische pijn is de relatie tussen beschadiging en pijn niet altijd duidelijk en dat maakt behandelen complexer. De aanpak is grofweg te onderscheiden in behandelen met medicatie, zenuwbehandeling of zalven, waarbij verschillende technieken worden toegepast. 

 Naast de pijnpoli beschikt het ziekenhuis over een multidisciplinair pijnteam bestaande uit onder andere revalidatiearts, fysiotherapeut, klinisch psycholoog en anesthesioloog. Dit team komt bij elkaar om patiënten te bespreken waarvan de problematiek disciplineoverschrijdend is. Lees meer over Polikliniek Pijn of bekijk het artikel van de pijnspecialisten in Zorgnieuws 44