15 april 2016

Ondernemers laat u niet verleiden tot het plaatsen van een advertentie

De Saxenburgh Groep en Baalderborg Groep waarschuwen een ieder voor dubieuze praktijken waar ondernemers de dupe van lijken te worden.

Onder het mom van een goed doel - voor mensen die wonen in en om Oldenhaghen (en de Mulert) te Ommen - worden ondernemers actief benaderd om te adverteren. De persoon in kwestie geeft zich ten onrechte uit als iemand die in opdracht werkt van de organisatie(s), waarna ze vervolgens aangeeft voor een drukkerij te werken. Er wordt gevraagd een advertentie te plaatsen voor een bedrag van € 75,-- in een activiteitenagenda, die gratis uitgedeeld zal  worden aan de bewoners in en om het gebouw Oldenhaghen.

Deze actie wensen wij niet en is ook niet op ons verzoek!

Wij hebben de desbetreffende ondernemer op de hoogte gesteld dat wij dit een onwenselijke vorm van acquisitie vinden en tevens aangegeven dat wij hiervan melding hebben gedaan bij de politie. Ook in andere varianten is het voorgekomen, dat ondernemers onder valse voorwendselen worden benaderd voor een zogenaamde actie ten gunste van een patiënten of cliënten van onze organisatie(s).

Wij vinden het heel vervelend dat op deze wijze misbruik wordt gemaakt van het goede vertrouwen van mensen. Mocht u een advertentieverzoek krijgen, vraag de beller dan wie de contactpersoon binnen de organisatie is. Dat kan narigheid voorkomen.