22 april 2016

MammaPrint ook in Hardenberg beschikbaar

Onlangs werd er in de media een nieuwsbericht verspreid over borstkankerpatiënten die vaak onnodig een zware chemotherapie zouden krijgen terwijl dit niet had gehoeven. In Ropcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg hoeven patiënten hier niet bang voor te zijn. De MammaPrint-test wordt sedert 2013 standaard gebruikt om te voorspellen welke vrouwen chemotherapie nodig hebben en welke niet.

De MammaPrint is een zeer waardevolle aanvulling op alle andere diagnostische tests op het gebied van borstkanker. Internist-oncoloog Ruud Blankenburgh: “Met de gegevens van de MammaPrint, op basis van genenonderzoek, kunnen we beter voorspellen wat bij een bepaalde patiënt het risico is dat de kanker terugkomt. Bovendien helpt het ons om het geven van onnodige chemotherapie te voorkomen. Maar andersom geldt ook: het ondervangt de gevallen waar we geen chemotherapie zouden geven, maar waar het wél nodig blijkt te zijn.”

Als regionaal ziekenhuis zijn we erg tevreden dat deze test al in 2013 standaard aangeboden wordt, patiënten zijn er namelijk zeer bij gebaat. Hij vervolgt zijn verhaal: “Een grote internationale studie onder 6693 borstkankerpatiënten toont nu definitief aan dat deze test werkt. Kleinere studies toonden dit al eerder aan. Het is wel goed om te beseffen dat een MammaPrint niet voor elke patiënt een goede optie is.”

De MammaPrint wordt tot nu toe alleen ingezet bij tumoren die hormoongevoelig zijn en waarbij geen uitzaaiingen te vinden zijn in de okselklieren. Mogelijk kan de test in de toekomst, wanneer er meer gegevens van studies beschikbaar komen, breder ingezet worden.

In het Ropcke-Zweers Ziekenhuis worden jaarlijks circa 75 vrouwen met borstkanker behandeld. Daarvan krijgt gemiddeld 45% chemotherapie..

Meer informatie over de MammaPrint is te vinden op de website van Agendia: http://www.mammaprint.nl/  Bekijk het genoemde artikel uit de Volkskrant hier.