12 mei 2016

Saxenburgh Groep en Fizie: Samenwerken voor vitale werknemers

Op vrijdag 22 april 2016 ondertekenden Henri Janssen, voorzitter Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep en Jasper Vrieling, commercieel directeur van Fizie - onderdeel van Vrieling Adviesgroep - een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding.

De meest vitale werkgever van het Vitaal Vechtdal

“We willen de meest vitale werkgever van het Vitaal Vechtdal worden en stimuleren onze medewerkers in het koesteren van persoonlijke vitaliteit en gezondheid”, aldus Henri Janssen, voorzitter Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep. Goede arbeidsomstandigheden en een gezond werkklimaat zodat werknemers gemotiveerd kunnen werken en zo min mogelijk last krijgen van fysieke en mentale klachten, vindt de Saxenburgh Groep belangrijk. De organisatie ambieert een verzuimpercentage < 3,5%; zodat ziekteverzuim niet ten koste gaat van de zorg.

Henri Janssen: “Onze ambitie om een organisatie met vitale medewerkers te willen zijn, heeft ertoe geleid om ziekteverzuimbegeleiding verder te professionaliseren. In Fizie hebben wij een waardevolle partner gevonden om onze ambities op dit gebied waar te maken.”

Proactieve ondersteuning

Fizie pakt verzuim aan samen met werkgevers, met een (pro)actieve houding, deskundige mensen - casemanagers - en een inzichtelijk proces. Fizie ontzorgt met haar dienstverlening de werkgevers die vaak niet de optimale ziekteverzuimbegeleiding kunnen bieden aan werknemers wegens te weinig tijd of kennis. Door gebruik te maken van elkaars expertise, kunnen we ziekteverzuimbegeleiding samen beter vormgeven”, aldus Jasper Vrieling, directeur Fizie.

Focus op preventie van ziekteverzuim

De samenwerking tussen de Saxenburgh Groep en Fizie is tot stand gekomen door Vitaal Vechtdal. Fizie en Saxenburgh Groep zijn met elkaar in contact zijn gekomen in het kader van het Vitaal Vechtdal-project ‘Vitale Werknemer’ waarbinnen ziekteverzuim een belangrijk onderwerp is. Guido van Zijl, verzuimspecialist bij Fizie en Ceciel Pinners, manager P&O Saxenburgh Groep hebben een jaar gewerkt aan de totstandkoming van de samenwerking. Ziekteverzuimbeleid is een eerste stap vooruit richting de vitale medewerker. Een volgende stap is het vitaliteitsbeleid, dat meer is gericht op preventie en aandacht heeft voor de medewerker en diens vitaliteit en gezondheid. Denk aan programma’s die ook vanuit het netwerk Vitaal Vechtdal actief worden gestimuleerd zoals Stoppen met Roken, IkPas en Voorkom Stress op de Werkplek.