13 juni 2016

Kwaliteit gewaarborgd bij Dialysecentrum Hardenberg

In recordtijd ontving het Dialysecentrum Hardenberg (DCH), onderdeel Saxenburgh Groep, vorig jaar het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Steeds meer mensen weten de weg naar het centrum te vinden. Het moment nadert, dat het DCH haar openingstijden gaat verruimen.

Het Dialysecentrum Hardenberg bestaat sinds 2011 en is gevestigd in een modern pand tegenover het ziekenhuis. Per dagdeel is plaats voor negen cliënten. Het centrum biedt alle nierfunctie vervangende behandelingen; hemodialyse (zuivering bloed via kunstnier), peritoneaal dialyse (via buikvlies), predialyse en voorbereiding op transplantatie. Ook is het mogelijk om in het ziekenhuis te dialyseren. Het HKZ-keurmerk geldt voor dit totaalpakket.  In het centrum is tevens een nierpoli ondergebracht, waar de nefroloog, verpleegkundigen, diëtiste en maatschappelijk werk spreekuur houden.

Kwaliteitskeurmerk

Het DCH is nu nog drie dagen per week geopend – op maandag, woensdag en vrijdag, maar hoopt de openingsdagen binnenkort uit te breiden. ”Wij verwachten een aanzuigende werking door ons kwaliteitskeurmerk,” aldus manager Arjan Bisschop. “De medewerkers hebben dit in een uniek korte tijd voor elkaar gekregen. Daar zijn wij heel trots op, zeker als je bedenkt dat het DCH een klein centrum is, maar net zoveel op papier heeft moeten zetten als een groter centrum.”

Volwaardig centrum dichtbij huis

Het hele team is nauw betrokken bij  de ontwikkeling van het DCH. Dialyseverpleegkundige Ida Kerssies: “Patiënten kiezen steeds bewuster voor een gecertificeerd centrum. Is het dan niet mooi, dat er voor de mensen in deze regio, dichtbij huis een volwaardig en gekwalificeerd dialysecentrum staat in Hardenberg?” Haar collega Linda Eshuisvult aan: “Wij hebben allemaal ruime kennis van nierfalen. Door samen te werken met een groter centrum in de buurt garanderen wij dat deze deskundigheid en daarmee de kwaliteit en veiligheid voor onze cliënten gewaarborgd blijft.”

Uitgebreide informatie vindt u op www.dialysecentrumhardenberg.nl