20 juni 2016

Cardioloog Lionarons

Op 17 juni 2016 nam Cardioloog Raymond Lionarons afscheid van de Saxenburgh Groep. Hij zette zich 28 jaar lang vol overgave in voor de zorg van zijn patiënten, waarvan vijftien jaar in de Saxenburgh Groep. Het was destijds een langgekoesterde wens in Hardenberg om de cardiologie in het ziekenhuis goed op de kaart te zetten.

Lionarons: “Bij mijn komst was het een braakliggend terrein, met slechts één vaste cardioloog, maar de menselijke maat was goed. Als eerste hebben we hier het plaatsen van pacemakers en hartkatheterisatie mogelijk gemaakt. Zo konden we onze adherentie vergroten. Tegenwoordig komen de mensen uit de wijde omgeving naar Hardenberg. Verder hebben we gezorgd voor continuïteit in de hartzorg. De patiënt komt in de eerste plaats bij jou voor zorg. Die vindt het belangrijk dat je er voor hem of haar bent, dat je uitleg geeft, zijn of haar angst wegneemt, compassie toont. High tech apparatuur is mooi, maar staat altijd ten dienste van de zorg. Het gaat erom, hoe jij je als dokter opstelt naar je patiënt. Ik wil graag als gelijkwaardige tegenover mijn patiënt zitten en kennis uitwisselen. Daar moet je energie in willen steken. Ik ben er trots op, dat we als klein ziekenhuis, waar we bijna alles kunnen bieden, de menselijke maat hebben weten vast te houden. Er werken hier veel lieve mensen, die gericht zijn op zorg voor de patiënt en die allemaal bijdragen aan het goede gevoel van een patiënt. Zorg ervoor, dat die passie blijft en dat de patiënt echt het middelpunt blijft van zorg.”