19 juli 2016

Regionale samenwerking ziekenhuizen in prostaatkankerzorg

Ziekenhuizen in Groningen en Drenthe gaan intensief samenwerken op het gebied van prostaatkankerzorg. Voor patiënten betekent dit dat zij, ongeacht het ziekenhuis waar zij binnenkomen, snel toegang hebben tot de best mogelijke zorg, gebaseerd op de stand van de wetenschap en praktijk, die voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen.

De samenwerking krijgt vorm in het Integraal Prostaatcentrum Noord-Nederland. Deelnemende instellingen zijn de Treant Zorggroep, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Saxenburgh Groep, het Willemina Ziekenhuis Assen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Patiëntenorganisatie ProstaatKankerStichting is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het centrum.

In de afgelopen jaren is zorg in de regio in toenemende mate geconcentreerd om zorgprofessionals in staat te stellen hun deskundigheid vaker toe te passen en zo de kwaliteit van zorg te bevorderen. Als gevolg hiervan kunnen individuele ziekenhuizen niet meer zelfstandig een heel zorgtraject aanbieden en ontvangen patiënten delen van de zorg in verschillende ziekenhuizen. Om de zorgtrajecten zo goed mogelijk te organiseren en de patiënt naadloze zorg te laten ervaren, is ziekenhuisoverstijgende samenwerking nodig.

Zorg zo dicht mogelijk bij huis

In het Integraal Prostaatcentrum Noord-Nederland worden alle patiënten besproken in een gezamenlijk multidisciplinair overleg, waar diagnosestelling plaatsvindt en besluitvorming over het behandeltraject. Hierbij worden complexe delen van de zorg uitgevoerd in het UMCG en minder complexe onderdelen in de regionale ziekenhuizen, waar mogelijk dicht bij huis voor patiënten. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat het UMCG een minder complexe ingreep als het verwijderen van de prostaat (prostatectomie) overdraagt aan het Scheper Ziekenhuis in Emmen (Treant Zorggroep). Voor het uitvoeren van deze ingreep zal het ziekenhuis gebruik gaan maken van robotchirurgie.

De samenwerking in het prostaatcentrum is gericht op de urologische oncologie en zal in de toekomst worden uitgebreid met blaaskankerzorg. De ontwikkeling van het prostaatcentrum is ondersteund door het Citrienfonds, in het kader van het project 'Naar regionale oncologische netwerken'. Doel van dit project is dat elke kankerpatiënt een state-of-the-art behandeling krijgt, nu en in de toekomst.