01 september 2016

Themabijeenkomst Crohn en Colitis Ulcerosa in Röpcke-Zweers Ziekenhuis

Op woensdagavond 28 september organiseert de Saxenburgh Groep in samenwerking met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereninging Nederland (CCUVN) een themabijeenkomst voor patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Het thema van de avond is incasseren en genieten.

Het programma is zorgvuldig samengesteld door beide partijen. MDL-arts dr. Thürnau geeft uitleg over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infecties/vaccinaties. Moet je op dieet of extra attent zijn op wat je eet en drinkt? Diëtiste mevr. Brans besteedt aandacht aan de feiten en fabels rondom voeding. Hebt u al eens nagedacht over uw leefstijl? Kunt u nog wel de leuke dingen blijven doen? Incasseren, maar ook genieten. Hoe gaat u daarmee om? Mevr. Bosman, medisch maatschappelijk werker, praat u bij. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers. De CCUVN zal aanwezig zijn met een informatiestand.

De bijeenkomst is van 19.30 - 21.30 uur in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis, brasserie Santé. De zaal is vanaf 19.00 uur open. Toegang is gratis. Opgave is verplicht en kan via het digitale aanmeldformulier: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/2016hardenberg. U kunt zich ook opgeven door op werkdagen tussen 10.00 en 14.30 uur te bellen met 0348 - 42 07 80. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 16 september.

Wij hopen u woensdag 28 september te mogen begroeten. Uw eventuele partner, ouders of andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom.