07 september 2016

Revalidatie terug naar Coevorden

Inwoners van Coevorden kunnen vanaf 19 september weer dichtbij huis revalideren. Met ingang van die datum biedt de Saxenburgh Groep weer revalidatiezorg aan in het Zorgcentrum en Dagziekenhuis Aleida Kramer; niet als tijdelijke opname, wel als poliklinische behandeling. Een gehele vleugel met oefenfaciliteiten en poliklinisch spreekuur van specialist en behandelaars staat in Coevorden tot hun beschikking.

“Met het aanbod van poliklinische revalidatie in Coevorden gaat een wens in vervulling die we al langere tijd hadden. Vorig jaar hebben we veel tijd en energie gestoken in het concentreren van geriatrische revalidatiezorg met verblijf in Hardenberg, in de RevalidatieUnit op het terrein van Zorgcentrum Clara Feyoena Heem. Dat was nodig, om voldoende capaciteit met verblijf te kunnen behouden voor de regio”, aldus manager Wim Jaspers van de Saxenburgh Groep. “Soms is een cliënt zover hersteld dat hij/zij naar huis kan, maar nog wel een multidisciplinair behandeltraject moet volgen. Begin dit jaar zijn we gestart met het realiseren van deze behandelingen in Coevorden. Nu voegen we daar de medisch specialistische - niet complexe - revalidatie als poliklinische behandeling aan toe, onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. De arts bespreekt met de cliënt of er een wens is om in Coevorden te revalideren en ook, of dit mogelijk is. Naast uitbreiding van de behandelmogelijkheden vergroten we ook het paramedisch team in Coevorden. Dit zijn stuk voor stuk therapeuten met jarenlange ervaring en goede contacten met de eerstelijns praktijken, zodat ze zo nodig de juiste verbindingen weten te leggen.” Overigens houdt de revalidatiearts ook voor mensen die via de huisarts worden doorverwezen, spreekuur op de polikliniek in Coevorden.

Inwoners vanuit de regio Coevorden hoeven van half september voor consult of behandeling in de meeste gevallen dus niet meer naar Hardenberg te reizen, maar krijgen hun revalidatiezorg dichtbij huis aangeboden.