14 september 2016

Project BART

Een vernieuwende aanpak van artrose; Artrose is géén verouderingsproces. Artrose is de meest voorkomende reumatische ziekte en komt op alle leeftijden voor.

Bewegen blijkt een effectieve behandelwijze. Met het project Bewegen met Artrose (BART) wil de Saxenburgh Groep vitaliteit en verbinding bevorderen en zorgkosten reduceren. Hoe? Door een integrale aanpak met verschillende partners waaronder: huisartsen, eerstelijns fysiotherapiepraktijken, Sportservice Hardenberg, stichting Sportboulevard Hardenberg en Vitaal Vechtdal. Project BART volgt patiënten die zich bij de huisarts melden met klachten die lijken op artrose van knie of heup. Dankzij BART heeft de huisarts één loket waar de patiënt voor screening doorgestuurd kan worden, namelijk de afdeling fysiotherapie in het ziekenhuis. Hier vindt een intake met gestandaardiseerde screening plaats. Deze intake leidt concreet tot één van de volgende mogelijkheden:

  • Beginnende artrose: advies en verwijzing naar Sportservice Hardenberg voor een gericht beweegaanbod.
  • Middelmatige artrose: doorverwijzing naar eerstelijns fysiotherapeut.
  • Ernstige artrose: doorverwijzing naar orthopeed voor medisch specialistische begeleiding.

De Saxenburgh Groep speelt met een groot zorgnetwerk een centrale rol in dit project. Verbinding, coördinatie, screening en monitoring moet samen met de partners tot stand komen. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt verantwoordelijkheid neemt in zijn/haar eigen gezondheid.