16 september 2016

Röpcke-Zweers Ziekenhuis sluit tijdelijk operatiekamers

De Saxenburgh Groep heeft besloten om alle operatiekamers in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis Hardenberg tijdelijk te sluiten, in ieder geval tot en met maandag 19 september. Reden is een geconstateerd vochtprobleem bij de luchtbehandelingskasten op de bovenliggende verdieping.

Er is vocht door de vloer getrokken naar het onderliggende OK-complex. Geplande operaties zijn geannuleerd en in een enkel geval zijn patiënten doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Er zijn direct maatregelen getroffen om het vochtprobleem op te lossen. Er is algemeen onderzoek uitgezet. Daarnaast is er microbiologisch onderzoek op de operatiekamers gestart, gericht op de luchtkwaliteit. De uitslagen hiervan zijn op z’n vroegst zondag bekend.

In afwachting van de resultaten van het onderzoek is in het kader van de patiëntveiligheid besloten om tot en met maandag 19 september geen patiënten op te nemen voor operatie. Spoedpatiënten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Dit betekent, dat er momenteel ook geen bevallingen in het ziekenhuis kunnen plaatsvinden vanwege mogelijk gebruik moeten maken van de operatiekamer voor een keizersnede. Wij verwachten met de getroffen maatregelen de veiligheid van de patiënten zo goed mogelijk te hebben gewaarborgd.