21 december 2016

Wond expertisecentrum gaat van start in Coevorden

Per 2 januari start in Coevorden het wond expertisecentrum, een samenwerking tussen de Saxenburgh Groep en Icare in Coevorden/Dalen.

Complicerende, niet-genezende wonden vormen een uitdaging. De impact op de kwaliteit van leven alsmede de kosten die gemoeid gaan met de wondzorg is groot. Met het realiseren van een wond expertisecentrum (vanaf nu WEC genoemd) wordt goede zorg geboden, leidt een efficiënte aanpak tot snellere genezing en worden kosten gereduceerd. De activiteiten van het WEC zijn: het afstemmen met de hoofdbehandelaar, het opstellen van een behandelplan, het verzorgen van wonden, het verstrekken van verbandmiddelen en advies en preventietaken.

Samenwerken

Het uitgangspunt vanuit de eerste lijn, is dat de patiënten snel kunnen worden doorverwezen naar het WEC. Het WEC zorgt voor het opstellen van een behandelplan, het vervolg van de uitvoer kan naar een wijkteam of gespecialiseerd verpleegkundige. Indien nodig verwijst het WEC door naar de wondpoli/chirurg in het ziekenhuis. Er wordt eenduidig gewerkt volgens evidence based practice, wat leidt tot uniformiteit van wondbehandeling binnen de keten. Bij samenwerking met de ziekenhuizen is de doelstelling om patiënten eerder naar huis te laten gaan en het aantal polibezoeken te reduceren. De wondverpleegkundigen van het ziekenhuis en Icare  hebben elke werkdag in de ochtend spreekuur in het WEC te Coevorden om complexe wonden te kunnen volgen.

Vitaal Vechtdal

Het WEC wordt op locatie (Dagziekenhuis Aleida Kramer) bemand door een wondverpleegkundige, physician assistant of verpleegkundig specialist van de Saxenburgh Groep of Icare. Er zal nauw worden samengewerkt met de praktijkondersteuners. Deze samenwerking past prima binnen de visie van Vitaal Vechtdal. Door de start van het WEC hebben mensen sneller toegang tot zorg, worden zij sneller verwezen naar de juiste plek en eenduidig geholpen met uniform materiaal. Dat bespaart zorgkosten en geeft mensen de mogelijkheid gezonder te leven.