16 juni 2017

Nieuwbouw Clara Feyoena Heem

Er komt een nieuw Clara Feyoena Heem. In december start op de huidige locatie nieuwbouw van het psychogeriatrische verpleeghuis. De voorbereiding zijn in volle gang.

Waarom nieuwbouw? “Het gebouw is niet meer van deze tijd, bewoners slapen op meerbedskamers en we willen naar kleinschalig wonen,” somt locatiemanager Alice Spoor op. Zij is intensief betrokken bij de plannen. “Wij gaan het nieuwe zorgconcept invoeren, net als in ’t Vlierhuis in Ommen.” Basis hiervan is het gedachtegoed van Dr. Anneke van der Plaats; omgeving is van invloed op welbevinden van de cliënt. “We willen niet meer werken met gesloten deuren, maar met leefcirkels. Iedere bewoner krijgt de vrijheid die hij zelf aankan. Voor de één betekent dit tot aan de eigen voordeur, voor de ander de tuin of het wijksteunpunt. Ook willen we de wijk meer bij ons betrekken.”

De Geriatrische Revalidatiezorg concentreert zich in het chalet op het terrein van Clara. Dit gebouw dateert uit 2006.
De bouw omvat vier of vijf laagbouw woningen in de vorm van een H, voor in totaal 72 of 80 bewoners. Elk huisje telt twee groepen van acht bewoners, met voor ieder een eigen kamer en sanitair en per groep een huiskamer en entree. De woningen worden geplaatst in hofjes. “Hoe precies, is nog niet bepaald.” Bouwcoördinator Ruud Rusken ontvouwt de plannen, die hun definitieve vorm nog moeten krijgen. “We willen gefaseerd bouwen, om overlast te beperken. Bewoners hoeven in ieder geval niet te verhuizen naar een tijdelijke locatie.”

Expertisecentrum

Het nieuwe zorgcentrum krijgt tevens de functie van expertisecentrum, met therapieruimtes en deskundigen op het gebied van complexe geriatrische zorg. “Wij hebben jarenlange ervaring op dit gebied en zijn daar goed in,” stelt Alice Spoor. “Wij willen deze kennis graag delen.”

Voorzitter Raad van Bestuur en Wijkmanager Alice Spoor gaven een eerste toelicht over de bouw aan de Stentor! Bekijk het artikel