24 juli 2017

Röpcke-Zweers Ziekenhuis en Zilveren Kruis sluiten meerjarencontract voor de toekomst

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis, onderdeel van de Saxenburgh Groep, en Zilveren Kruis hebben een meerjarencontract ondertekend voor de zorg aan patiënten voor de komende drie jaren. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en Zilveren Kruis delen de visie dat de zorgvraag in de regio de komende jaren sterk verandert en dat het belangrijk is om de zorg samen duurzaam te organiseren voor de regio.

Met nieuwe (technologische) ontwikkelingen kan de zorg steeds vaker in de eigen omgeving van de patiënt worden verleend. In het inkoopbeleid van Zilveren Kruis wordt nadrukkelijk ingezet op deze transitie. Voor het ziekenhuis betekent dit dat er andere eisen worden gesteld aan de organisatie en het gebouw. Om het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in staat te stellen met de gewijzigde zorgvraag mee te veranderen is met Zilveren Kruis een meerjarencontract gesloten dat deze transitie mogelijk maakt en ondersteunt. Het ziekenhuis en de verzekeraar hebben de afgelopen 15 maanden intensief samengewerkt om deze gezamenlijke doelen te realiseren. Dit past bij de wens van Zilveren Kruis om de contractering eerder in het jaar af te ronden.

Samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners

Henri Janssen, voorzitter Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep: “Door de zorg beter in te richten, zoals bijvoorbeeld met het nieuwe zorgcentrum in Coevorden, kunnen mensen langer en zelfstandiger in hun eigen omgeving functioneren. Natuurlijk doen we dat samen met huisartsen en hun praktijkondersteuners. Door uitbreiding van zorg op afstand worden onnodige opnames voorkomen. Er kan eerder worden ingegrepen en bijgestuurd.” Leonore de Bakker, regiomanager bij Zilveren Kruis: “Steeds vaker is zorg ook thuis mogelijk. Uit onderzoeken blijkt dat veel mensen dit ook fijner vinden. Ik ben ontzettend blij dat het Röpcke Zweers Ziekenhuis die ontwikkeling samen met ons oppakt. We hebben samen een maatschappelijk vraagstuk rond het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. De zorgvraag in de regio verandert en dat vraagt vernieuwing. Daarmee voorkomen we overvolle wachtkamers door een groeiend aantal chronisch zieken en ouderen.”

Zilveren Kruis stelt in de nieuwe afspraak middelen beschikbaar die deze zorgverplaatsing mogelijk maakt. ‘’We willen het ziekenhuis ondersteunen in de transitie om de beste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener te organiseren.’’