26 september 2017

Inspiratiedag Saxenburgh Groep levert inzicht op voor verruiming bewegingsvrijheid

Cliënten zoveel mogelijk de regie laten voeren over hun eigen leven. Door het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen bij mensen met dementie wil de Saxenburgh Groep dit nastreven voor haar cliënten in de zorgcentra.

Maandag 25 september organiseerde de Saxenburgh Groep in samenwerking met kenniscentrum Vilans een inspiratiedag ‘Samen op weg naar vrijheid’ in Zorgcentrum Aleida Kramer te Coevorden. Met een escaperoom, pubquiz, Lagerhuisdebat en informatiemarkt onderzochten cliëntvertegenwoordigers, familie, vrijwilligers, zorgprofessionals, managers en bestuurders de mogelijkheden van het verruimen van de bewegingsvrijheid. Er bestaan vele vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals een rolstoel met blad ervoor, zorgpyjama die voorkomt dat incontinentiemateriaal ’s nachts wordt uitgetrokken, of rustgevende medicatie.

“Volgens de wet mogen verpleeghuizen individuele maatregelen treffen die een bewoner beperken in zijn vrijheid of zijn privacy aantasten. Meestal gebeurt dat uit oogpunt van veiligheid”, vertelt Marianne Dijkhuis, specialist ouderengeneeskunde van de Saxenburgh Groep. “De intentie is goed, maar soms zijn wij te bang bijvoorbeeld, dat iemand valt. Vaak heeft een val geen ernstige gevolgen. Wij zetten de maatregelen ook nu weloverwogen in, maar wij mogen daar best kritischer op zijn. Eigen regie houden draagt ook voor mensen met dementie bij aan hun kwaliteit van leven.”

Tijdens de escaperoom, pubquiz en het Lagerhuisdebat discussieerden de verschillende betrokkenen met elkaar over de mogelijkheden van maatregelen die de vrijheid van de cliënt zoveel mogelijk kunnen verruimen en onder welke voorwaarden. Het heeft de Saxenburgh Groep nieuwe inzichten opgeleverd om voortvarend aan de slag te gaan met het verder uitrollen van het beleid om vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen en samen tot een goede balans te komen. Zodat de cliënt op een zo veilig mogelijke manier zoveel mogelijk regie kan blijven voeren over zijn eigen leven. Het streven is, over één jaar 25% minder en minder zware maatregelen in te zetten.