25 januari 2018

Vernieuwde parkeerplaats voor patiënten en bezoekers van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis

De afgelopen periode is er het nodige gebeurd op parkeergebied. Voor patiënten en bezoekers zijn er 80 nieuwe plekken gecreëerd aan de linkerzijde van de toegangsweg, zodat zij een minder lange afstand hebben af te leggen naar de hoofdingang.

De werkzaamheden op deze parkeerplaats zijn nog niet afgerond, maar de parkeerplaats blijft gedurende de bouw toegankelijk. Gefaseerd wordt het voorste gedeelte aangepast zodat daar in plaats van 160 plekken straks ruimte is voor 200 auto’s. De huidige medewerkers parkeerplaats moet wijken voor de bouw van het ziekenhuis. Gedurende de bouw kunnen medewerkers parkeren bij de sportboulevard.