23 februari 2018

Extra impuls voor belevingsgerichte zorg in Zorgcentrum Clara Feyoena Heem

Belevings- en omgevingsgerichte zorg staan centraal in de benadering van de bewoners in de woonzorgcentra van de Saxenburgh Groep. De dagelijkse zorg en de inrichting van de gebouwen wordt hier steeds meer op ingericht.

Door de extra middelen die beschikbaar komen vanuit het programma Waardigheid en Trots van de overheid heeft Zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg een zogeheten Qwiek-Up, een mobiele projector, kunnen aanschaffen voor haar bewoners.

Onbegrepen gedrag

“Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan te kunnen sluiten bij de beleefwereld van onze bewoners”, zegt wijkmanager Alice Spoor van Zorgcentrum Clara Feyoena Heem. “Vanuit de werkgroep die plannen maakt voor besteding van de extra gelden vanuit Waardigheid en Trots is ervoor gekozen om voor de bewoners van Clara Feyoena Heem een Qwiek-Up aan te schaffen. Het apparaat is net binnen, wij zijn hier heel blij mee. Het is een prachtige aanvulling op de liefdevolle zorg van onze medewerkers voor onze bewoners.”
De Qwiek-Up is een mobiele projector waarmee digitale beelden met muziek of geluid erbij kunnen worden geprojecteerd op muur of plafond. Door aanpassing van de beelden en geluiden kan dit zorgen voor een stukje herkenning, activering of juist ontspanning bij het naar bed gaan. De projector is hiermee in te zetten bij onbegrepen gedrag zoals roepen of onrust.
Alice: “Het is een mooi hulpmiddel dat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven van onze bewoners, want daar draait het uiteindelijk om.”

Nieuwbouw
Bij belevingsgerichte zorg staan de wensen en mogelijkheden van degene die zorg krijgt centraal, niet de beperkingen die iemand heeft. Dit alles in een omgeving die herkenbaar is voor de bewoner. De Saxenburgh Groep heeft in de regio verschillende kleinschalige woonvormen voor mensen met geheugenproblematiek; ’t Vlierhuis in Ommen, De Schoutenhof en De Meander en na de nieuwbouw in 2020 ook Clara Feyoena Heem in Hardenberg en over enkele jaren Aleida Kramer in Coevorden. Voor meer informatie over de nieuwbouwplannen, zie www.saxenburghbouwt.nl