27 februari 2018

Fysiotherapie in de Geriatrische Revalidatiezorg

Yvonne Derks is fysiotherapeute op de RevalidatieUnit Vechtdal van de Saxenburgh Groep. Hier komen mensen na een ziekenhuisopname revalideren voordat ze weer naar huis kunnen . Yvonne begeleidt vooral patiënten na een beroerte.

 “Ik herinner me een meneer die na een beroerte geen evenwicht meer had en krachtsverlies. Ook zijn spraak was aangedaan. Na fysiotherapie kreeg hij kracht in zijn benen terug en kon hij zijn evenwicht houden. We zijn begonnen met staan, daarna een paar stappen en vervolgens een stuk lopen met een vierpoot. Na een tijd kon hij weer terug naar huis, naar zijn vrouw. Zijn spraak is helaas niet teruggekeerd. Je oefent elke dag met iemand, je spreekt familie, je weet wat diegene bezig houdt. Ik kom hem soms tegen op zijn scootmobiel, dan hebben een gesprek op onze manier. Volgens mij heeft hij nog steeds levensvreugde. Daarin heb ik een kleine bijdrage gehad en dat vind ik mooi.

De complexiteit maakt het uitdagend. Elke patiënt is een nieuwe puzzel die we gezamenlijk moeten oplossen. We stellen doelen samen met patiënt, alle betrokken disciplines, partner en/of familie. Daarna gaan we oefenen. Dit zijn functionele oefeningen. Denk aan het opnieuw leren opstaan, zitten, lopen, etc. Door spierkracht te verbeteren staand en lopend balans/evenwicht en coördinatie te oefenen zien we vaak goede resultaten. In samenwerking met andere disciplines zoals de ergotherapie die aandacht schenkt aan de uitvoering van de dagelijkse activiteiten, proberen we de zelfstandigheid van patiënten te bevorderen.”

Op de RevalidatieUnit komen onder andere patiënten na een knie-, heup- of hartoperatie, na amputatie of na een beroerte. Voor iedere patiënt worden individuele doelen in kaart gebracht waarbij gestreefd wordt naar terugkeer naar huis. Is dit niet mogelijk dan zullen we samen bekijken welke opties voor vervolghuisvesting mogelijk zijn en de patiënt in dit traject verder begeleiden.