01 mei 2018

Hollen of stilstaan op de spoedeisende hulp

Bij mensen die op de spoedeisende hulp komen, is altijd sprake van een acute situatie. “Juist dat spoedeisende karakter maakt dat op deze afdeling geen dag hetzelfde is,” vertelt Mark-Jörg Meijer. Hij werkt als spoedeisende hulp (SEH) arts in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

“Vooraf kunnen wij nooit inschatten hoeveel patiënten er met welke klachten komen. Duidelijk is wel dat het altijd om dringende vraag stukken gaat van slachtoffers van een ongeval en van patiënten met acute aandoeningen of verwondingen. Daarvoor zijn er 24 uur per dag SEH-artsen KNMG, huisartsen in opleiding, arts assistenten en SEH-verpleegkundigen aanwezig.

Unieke samenwerking huisartsenpost en spoedeisende hulp

“Als artsen SEH werken wij nauw samen met de huisartsenpost die openkele meters afstand zit. Op het moment dat bijvoorbeeld ‘s nachtsde dienstdoende huisarts op spoedvisite is, springen wij - als het mogelijk is - bij op de huisartsenpost. Ook vragen de huisartsen onswel om even mee te kijken bij kleine trauma’s of om de SEH ruimte te gebruiken om een groep mensen op te vangen. In het nieuwe ziekenhuis zitten we nog dichter bij elkaar en kunnen we de samenwerking nog verder intensiveren.”

Complete SEH-zorg

“Als klein regionaal ziekenhuis zijn wij heel trots op onze completespoedeisende hulp. Daarmee kunnen wij alle vormen van acute zorg bieden: van het snel en adequaat stabiliseren, onderzoeken, diagnosticeren en behandelen tot het adviseren over het vervolgtrajectin het ziekenhuis of thuis. Met onze spoedeisende hulp vervullen wij in de regio een belangrijke functie. Wij zijn dicht in de buurt zo dat patiënten na een korte reis- of ambulancetijd meteen de juiste zorg krijgen.”

Kijk voor een impressie van de nieuwbouw van het Medisch Centrum Vechtdal èn onze andere bouwprojecten op www.saxenburghbouwt.nl
Benieuwd naar onze vacatures? Klik hier voor het overzicht op Zorgselect.